Aantrekkelijk vestigen

Vestigingslocaties

Aantrekkelijk vestigen voor bedrijven

Bedrijven brengen werk en economische groei. Voor een goede toekomst van onze regio is het belangrijk om bedrijven de best passende locaties te kunnen bieden. Een vestigingslocatie die duurzaam en toekomstbestendig is ingericht en goed bereikbaar. Met toegang tot kennis, kapitaal en personeel en de juiste voorzieningen in de buurt.

Afstemmen van vraag en aanbod
Het aantal bedrijven in onze regio neemt al jaren toe. Groot én klein. Deze willen allemaal een vestigingslocatie die aansluit bij hun behoefte en de fase waarin ze zich bevinden. In Noordoost-Brabant willen we de start en groei van ondernemingen faciliteren en ruimte houden voor nieuwe bedrijven. Daarom afstemmen we vraag en aanbod op het gebied van kantoren, detailhandel en bedrijventerreinen regionaal met elkaar af. Daarmee ondersteunen we tegelijkertijd innovatie. Niet alleen innovatie door de bedrijven zelf maar ook bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. 

 

Een-loketfunctie
Door bestaande bedrijventerreinen te verduurzamen en circulair te maken, dragen we bij aan regionale energietransitie. Daarover worden goede afspraken gemaakt met de ‘vestigers’. Voor bedrijven die meer ruimte vragen, is een regionale een-loketfunctie ingericht om ervoor te zorgen dat ze de meest geschikte locatie krijgen. 

 

Uitstekende vestigingslocaties met goede faciliteiten dragen bij aan een aantrekkelijk en economisch sterk vestigingsklimaat. Zo werken we samen aan een regio waar bedrijven zich graag willen vestigen.  

 

Bestuurlijke trekker

Frank den Brok, gemeente Oss: voorzitter Kopgroep Werklocaties 

Verantwoordelijk portefeuillehoudersoverleg
Poho Economie