Strengere regels voor vestiging XXL-logistiek
22 februari 2022

Net als de rest van Nederland, heeft Brabant te maken met ‘verdozing’ van het landschap als gevolg van de toename van grootschalige distributiecentra van logistieke bedrijven. Ofwel XXL-logistiek. Dat komt onder meer door de enorme groei die het online winkelen doormaakt.

delen

Grootschalige logistieke bedrijven kunnen zich onder meer vestigen op bestaande bedrijventerreinen door overnames van bedrijven die weggaan. Hoewel de bestemmingsplannen dit niet in de weg staan, is het lang niet altijd een wenselijke ontwikkeling, omdat niet alle terreinen geschikt zijn voor XXL-logistiek.  


Brabant logistieke hotspot 
Brabant is een echte logistieke hotspot en daarom interessant voor grootschalige logistieke bedrijven. De provincie en de regio's hebben al een aantal jaar afstemming over de uitbreidingsvraag van deze groeiende sector. Voor nieuwe bedrijventerreinen zijn in een aantal gevallen al afspraken gemaakt. Nu zijn de bestaande bedrijventerreinen, de zogenoemde ‘brownfields’, aan de beurt. 


Onderzoek
In opdracht van de provincie heeft het adviesbureau Stec Groep de mogelijkheden voor grootschalige logistiek op bestaande bedrijventerreinen in Noordoost-Brabant in beeld gebracht. Uit het onderzoek blijft dat ongeveer een derde van deze bedrijventerreinen op termijn interessant is voor vestiging of herontwikkeling door XXL-logistiek. Door als provincie en gemeenten hier nu samen beleid op te ontwikkelen, gaat ‘de achterdeur’ naar ongewenste ontwikkelingen in onze regio op slot. 

Gezamenlijk beleid zorgt voor duidelijkheid voor de markt, burgers én overheid.

Duidelijkheid voor iedereen
Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen en verantwoordelijk voor werklocaties: “De vraag naar ruimte voor grootschalige logistieke ontwikkelingen blijft hier de komende jaren groot. Een deel daarvan zal op bestaande terreinen gerealiseerd kunnen en moeten worden, maar grootschalige ontwikkelingen op ongeschikte locaties willen we voorkomen. Dit gezamenlijk beleid zorgt voor duidelijkheid voor de markt, burgers én overheid."

Jan Goijaarts, voorzitter poho Economie RNOB: “Logistiek is een krachtige economische sector in onze regio. Nieuwe logistieke vestigers kunnen onze regio versterken, als ze speler zijn in het regionale economische systeem. Het is noodzakelijk dat we daarbij actief sturen op duurzaam ruimtegebruik en ook op ruimtelijke kwaliteit. Op initiatief van de provincie kunnen we hier nu gezamenlijk stappen zetten.”

Vervolgstappen

De provincie en RNOB zullen dit jaar concrete vestigingsafspraken maken over bedrijven die 3 ha of meer nodig hebben. Het gaat met name over de locaties – en de voorwaarden  - waar grootschalige logistieke bedrijven wel of niet mogen vestigen. 

 

 

Foto:  gemeente Meierijstad, Wim Roefs


Meer over: Vestigingslocaties