RNOB Ondernemerstafel over duurzame bedrijventerreinen
11 oktober 2023

Om bedrijventerreinen te verduurzamen is samenwerken een absolute vereiste. Samenwerking tussen de ondernemers op de terreinen zelf én met de overheden. Dat werd nog een benadrukt tijdens de RNOB Ondernemerstafel die op 4 oktober jl. plaatsvond bij de Van Berkel Groep in Veghel.

delen

Actuele thema’s

Meer dan 50 ondernemers, ondernemerscollectieven en beleidsmedewerkers van gemeenten en provincie gingen met elkaar in gesprek over actuele thema’s als circulariteit, wateropslag en -gebruik, netcongestie en lokale energieopwekking en -opslag. Dit alles onder leiding van Roel Schutten, directeur van AgriFood Capital.

Hein van Berkel, ceo Van Berke Groep

“Innovatie zit bij de ondernemers, overheden hebben een faciliterende rol.” Fleur den Besten, VNO-NCW Brabant/Zeeland

Motor van de energietransitie

Jos van Asten inspireerde de aanwezigen met de verduurzamingsaanpak van Platform Ondernemend Meierijstad (POM). In het bijzonder in reactie op de huidige netcongestie. Bij POM zijn 900 bedrijven aangesloten, samen goed voor 30.000 werknemers. Veelal familiebedrijven actief in de food, maakindustrie en logistiek. “De grote mkb is de motor van de energietransitie”, aldus Jos.

 

Nieuwbouw met ontwikkelruimte

Van Berkel Group is anderhalf jaar geleden verhuisd naar een hypermodern nieuwbouwpand op het bedrijventerrein Doornhoek. CEO Hein van Berkel vertelde over de verduurzamingsacties die op de nieuwe locaties zijn doorgevoerd. Zoals groene energie, wateropslag via bassins, tuinen, digitalisering en opleidingen voor werknemers. “We hebben dit nieuwe pand zo ontworpen dat er de komende 15-20 jaar ruimte voor groei en ontwikkeling is.” Samen met POM werkt Van Berkel aan de ontwikkeling van een lokaal energienetwerk.

“De situatie rond netcongestie blijft onduidelijk. Toch moeten bedrijventerreinen stappen blijven zetten op gebied van verduurzaming.” Jos van Asten, Platform Ondernemend Meierijstad

Mogelijke oplossingen

Globemilk uit Boxmeer is eveneens een grootverbruiker van gas en elektra. Het voedselbedrijf wekt deels eigen energie op via zonnepanelen. Directeur Joost van Boxtel besprak met aanwezigen onder andere oplossingen voor bedrijven voor de energiekrapte. Deze variëren van besparen en minder voedsel verspillen, tot het elimineren van piekverbruik, zelf energie opwekken en slim delen van energienetwerken samen met omliggende bedrijven.

 

Na de presentaties volgde een paneldiscussie. De Ondernemerstafel werd afgesloten met een rondleiding door het bedrijf.

De deelnemers aan de Ondernemerstafel krijgen een rondleiding door het bedrijf