Aantrekkelijk vestigen

 

 

Bedrijven brengen werk en economische groei. We bieden daarom een aantrekkelijk vestigingsklimaat als basis voor sterke bedrijvigheid. Dat begint al met de gunstige ligging van Noordoost-Brabant. We zorgen voor voldoende locaties om te vestigen of te groeien, afgestemd op de verschillende soorten bedrijven en sectoren.

 

Bedrijventerreinen richten we circulair en klimaatbestendig in. Innovatie krijgt alle ruimte doordat we experimenteerruimte bieden voor vernieuwende oplossingen voor regionale vraagstukken. Vooral op gebied van agrifood, een belangrijke economische pijler van onze economie. Ook ondersteunen we initiatieven die start en groei van ondernemingen mogelijk maken. Dankzij het sterke netwerk van overheden, ondernemers en kennisinstellingen hebben bedrijven in onze regio snel toegang tot kennis, kapitaal én personeel.