RNOB zet in op lokaal energienet op bedrijventerreinen
27 oktober 2022

De gemeenten en waterschappen in RNOB gaan zich extra sterk maken voor duurzame en klimaatadapatieve bedrijventerreinen. De inzet is om de komende jaren op bedrijventerreinen in Noordoost-Brabant een lokaal energienet te realiseren. Dit is een net waarin elektriciteit, warmte- en koudenetten en gas/waterstof met elkaar zijn verbonden. 

delen

Het lokale net gaat ervoor zorgen dat bedrijven in de regio zoveel mogelijk zelf in hun energie kunnen voorzien. Ook moet het mogelijk worden om energie tussen bedrijven uit te wisselen. Dit belangrijke initiatief komt in reactie op de stroomstop voor bedrijven die in juni van dit jaar werd afgekondigd. 

 

Aan de slag

De portefeuillehouders Economie in RNOB willen zo snel mogelijk werk maken van dit lokale energienet. Dat gebeurt onder aanvoering van de wethouders Gijs van Heeswijk (Maashorst), Frank den Brok (Oss) en Jan Goijaarts (Meierijstad). “We nemen in onze regio het heft in eigen handen. Het idee is nu om de meest kansrijke projecten in kaart te brengen en deze vanuit RNOB te ondersteunen. Door slim samen te werken, hoeven we het wiel niet overal opnieuw uit te vinden.” 

 

Op drie zogenoemde door de provincie Noord-Brabant aangewezen ‘Grote Oogst bedrijventerreinen’ zijn er al initiatieven, namelijk in gemeentes ’s-Hertogenbosch, Oss en Meierijstad. Maar ook in Boxtel en het Land van Cuijk liggen er concrete plannen voor een lokaal energienet. 

Het heft in eigen handen nemen: samen zorgen voor stroom.

 “Waar bedrijven massaal willen of moeten afstappen van fossiele energie, zal de druk op het elektriciteitsnetwerk de komende jaren sterk toenemen,” vertelt Igno Pröpper, projectleider Duurzame en klimaatadaptieve bedrijventerreinen. “Het is nu eerder stilte voor de storm. We willen in de regio zo snel en zoveel mogelijk zelf energie opwekken en ook met elkaar delen.” 

 

De eerste haalbaarheidsstudies op de diverse bedrijventerreinen zullen dit jaar nog starten.

Vier sporen aanpak

De inrichting van een lokaal energienet is een van de actiepunten uit de aanpak van het portefeuillehoudersoverleg Economie om bedrijventerreinen duurzamer en klimaatadaptief te maken. Deze aanpak kent vier sporen:

Spoor 1: Concreet aan de slag gaan met gezamenlijke oplossingen op bedrijventerreinen. Om te beginnen met een lokaal energienet, maar ook met oplossingen rond groen, water en duurzaam (ver)bouwen.

De overige drie sporen zorgen ervoor dat deze oplossingen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden: 

Spoor 2: “Mogelijk maken”: kansen benutten en barrières slechten benutten: inventariseren en adresseren. Hieronder valt ook een ‘groene golf procedure’ voor snelle doorstroming van de stappen die nodig zijn voor de realisatie van de oplossingen bijv. vergunningsverleningen 

Spoor 3: Gebiedsgericht samenwerken door bedrijven en overheden

Spoor 4: Versterken van het parkmanagement op de bedrijventerreinen

 

 

Taskforce Netcongestie Noordoost-Brabant

Het plan voor een lokaal energienet wordt omarmd door de Taskforce Netcongestie Noordoost-Brabant. Onder leiding van Marieke Moorman, voorzitter RES Noordoost-Brabant en Jan Goijaarts, voorzitter poho Economie, werken bestuurders van RNOB en andere betrokken partijen uit de regio er samen aan oplossingen voor een goede stroomvoorziening van bedrijven. De stroomstop is inmiddels van rood op oranje geplaatst. “Dit betekent niet dat we achterover kunnen leunen”, aldus Marieke Moorman. “De Taskforce vindt het belangrijk om op dit terrein zoveel mogelijk zelf de regie te houden.”