Publicaties

Hieronder kunt u onze laatste publicaties openen en downloaden.

Samenwerkingsagenda 2030

Raadsleden en algemeen bestuursleden, bestuurders en ambtenaren uit de regio hebben samen de Samenwerkingsagenda 'Richting 2030' opgesteld. Hierin hebben we met elkaar de maatschappelijke en economische opgaven en ambities voor de regio Noordoost-Brabant tot 2030 vastgelegd.

 

In 2023 hebben de genoemde betrokkenen deze Samenwerkingsagenda geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een prioritering van de opgaven zodat we met een nieuwe, scherpere focus de belangrijkste doelen voor onze regio kunnen realiseren. Want prioriteren zorgt voor meer slagkracht en maakt onze regio wendbaarder. De uitkomst van de evaluatie is vastgelegd in de Prioriteitennota Samenwerkingsagenda RNOB.

 

Naar de Samenwerkingsagenda 'Richting 2030'

 

naar de Prioriteitennota Samenwerkingsagenda RNOB

 

naar de zienswijzen op de prioriteitennota RNOB

Noordoost-Brabant in cijfers

Hoe scoort Noordoost-Brabant op het gebied van leefomgeving, bereikbaarheid, vestigingsklimaat en behoud van talent? Dat is te lezen in de Staat van de Regio Noordoost-Brabant. De Staat van de Regio Noordoost-Brabant brengt trends en ontwikkelingen in beeld in de opgaves waar overheden, bedrijven en kennisinstellingen in de regio gezamenlijk aan werken. Met als doel: het versterken van de brede welvaart in Noordoost-Brabant.

 

Naar de Staat van de Regio Noordoost-Brabant

Routewijzer RNOB

'Maak kennis met RNOB'

 

Jaarplannen en -verslagen

Jaarplannen

Jaarplan 2025 (concept), Jaarplan 2025 in één oogopslag

Jaarplan 2024, Zienswijzen 2024, Jaarplan 2024 in één oogopslag en Werkplannen 2024

Jaarplan 2023, Zienswijzen 2023 en Werkplannen 2023

Jaarplan 2022, Zienswijzen 2022 en Werkplannen 2022

Jaarplan 2021, Zienswijzen 2021 en Werkplannen 2021

Jaarplan 2020 en Werkplannen 2020
Jaarplan 2019 en Werkplannen 2019
Jaarplan 2018

 
Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 samenvatting in beeld

 

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019 

 

Bestuursconvenant

Convenant Regio Noordoost Brabant 2021-2024
Overzicht besluitvorming convenant 2021-2024

 

Raadsgroep Communicatie

Evaluatie Raadsgroep Communicatie Noordoost Brabant (2021)


Ontwikkeling regionale samenwerking

BRE onderzoek Noordoost-Brabant - Berenschot/RuG (2021)

Onderzoeksrapport  

Conclusies en aanbevelingen

Foto van de regio

Resultaten enquête volksvertegenwoordigers

Resultaten enquête inwoners

 

Ontwikkeling regionale samenwerking (2020)

Terugblik en toekomst samenwerking

 

Rekenkameronderzoek (2019)

Hoofdrapport

Casebeschrijvingen

 

Rondje langs de Raden (2018-2019)

Reflectie: bevindingen en actiepunten

Meest gestelde vragen

 

Persberichten

Ministerie van LNV op werkbezoek in Noordoost-Brabant, 16 februari 2022

Kringlooplandbouw in Noordoost-Brabant verder in de versnelling, 23 april 2021

Zaaigeld kringlooplandbouw voor ondernemers in Noordoost-Brabant, 1 maart 2021

Regio Deal: Nu aan de slag voor goed leven, fijn wonen en anders werken, 13 juli 2020

Regio Deal: 10 miljoen euro van Rijk voor leefbaarheid Noordoost-Brabant, 14 februari 2020

Bijna 5 miljoen naar verkeersveiligheid en fiets, 29 november 2019

Regio Noordoost Brabant gaat voor Regio Deal & bijlage: samenvatting voorstel Regio Deal, 5 december 2019

 

Verenigde Voorbereidende Bijeenkomsten

Verslag VVB 10 mei 2023

Verslag VVB 19 februari 2020

 

Oproep aan kabinet

"Samen voor Noordoost-Brabant"- memorandum aan Informateur Tweede Kamer 2024

"Ontdek ons geheim" - memorandum aan Tweede Kamer 2021

 

Oproep aan Provinciale Staten

"Samen voor (Noordoost-)Brabant"- memorandum PS 2023