Publicaties

Hieronder kunt u onze laatste publicaties openen en downloaden.

Samenwerkingsagenda 2030

Raadsleden, bestuurders en ambtenaren uit de regio hebben samen in een inspirerend proces, de 'Regioreis', de Samenwerkingsagenda 'Richting 2030' opgesteld. Hierin hebben we met elkaar de maatschappelijke en economische opgaven en ambities voor de regio Noordoost-Brabant voor de komende jaren vastgelegd.  In het Uitvoeringsplan 2021-2022 staat hoe we in 2021 en 2022 invulling geven aan de Samenwerkingsagenda.

 

Naar de Samenwerkingsagenda 'Richting 2030'

 

Naar het Uitvoeringsplan 2021-2022 1.0

 

Jaarplannen en -verslagen

Jaarplannen

Jaarplan 2022 en Zienswijzen

Jaarplan 2021, Zienswijzen en Werkplannen 2021

Jaarplan 2020 en Werkplannen 2020
Jaarplan 2019 en Werkplannen 2019
Jaarplan 2018


Jaarverslagen

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 - samenvatting in beeld

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2018 - samenvatting in beeld

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

 

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019 

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

 

Bestuursconvenant

Convenant Regio Noordoost Brabant 2021-2024
Overzicht besluitvorming convenant 2021-2024

 

Raadsgroep Communicatie

Evaluatie Raadsgroep Communicatie Noordoost Brabant (2021)


Ontwikkeling regionale samenwerking

Ontwikkeling regionale samenwerking (2020)

Terugblik en toekomst samenwerking

 

Rondje langs de Raden (2018-2019)

Reflectie: bevindingen en actiepunten

Meest gestelde vragen

 

Persberichten

Kringlooplandbouw in Noordoost-Brabant verder in de versnelling, 23 april 2021

Zaaigeld kringlooplandbouw voor ondernemers in Noordoost-Brabant, 1 maart 2021

Regio Deal: Nu aan de slag voor goed leven, fijn wonen en anders werken, 13 juli 2020

Regio Deal: 10 miljoen euro van Rijk voor leefbaarheid Noordoost-Brabant, 14 februari 2020

Bijna 5 miljoen naar verkeersveiligheid en fiets, 29 november 2019

Regio Noordoost Brabant gaat voor Regio Deal & bijlage: samenvatting voorstel Regio Deal, 5 december 2019

 

Verenigde Voorbereidende Bijeenkomsten

Verslag 19 februari 2020

 

Oproep aan kabinet

"Ontdek ons geheim" - memorandum aan Tweede Kamer 2021