Plan Heesch West stimuleert regionale economie
26 februari 2021

Noordoost-Brabant heeft zich in de afgelopen jaren op economisch vlak goed ontwikkeld. Bedrijven zijn groter geworden én er zijn nieuwe mkb-bedrijven bij gekomen. Deze willen allemaal een vestigingslocatie die past bij hun ambities en doelstellingen. Er is daardoor dringend behoefte aan middelgrote kavels op bedrijventerreinen in de regio.

delen

Bedrijventerrein Heesch West gaat in deze behoefte voorzien, door kavels met een minimale grootte van een halve hectare beschikbaar te stellen.  Dit bedrijventerrein komt tussen Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss aan de zuidzijde van de A59.

 

Tot nu toe was de minimale kavelgrootte op het bedrijventerrein-in-voorbereiding een hectare. Om in te spelen op de actuele behoeften pasten de betrokken gemeenten samen het plan aan.  Er komt nu een zone van 14 hectare met middelgrote kavels vanaf een halve hectare. Hierdoor kunnen extra bedrijven uit de regio doorstromen naar Heesch West. Er is al een wachtlijst van bedrijven die er willen vestigen.

 

Een aanzienlijk aantal bedrijven dat naar het bedrijventerrein verhuist, laat locaties in de regio achter. Dit biedt op die locaties weer nieuwe vestigingsmogelijkheden en perspectieven voor andere ondernemingen.


“Er is momenteel een nijpend tekort aan middelgrote bedrijfskavels in onze regio”, vertelt Jan Goijaarts, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Economie. “Met deze aanpassing van het plan Heesch West spelen we daar gericht op in. We hebben er snel overeenstemming over kunnen krijgen met alle betrokken partijen. Kleine en middelgrote mkb-bedrijven uit de regio krijgen hierdoor ruimte om zich verder te ontwikkelen. Dat is goed voor de economie in de hele regio."  

 


Meer over: Vestigingslocaties