Privacy- en cookieverklaring Regio Noordoost Brabant           

1 april 2021

 

RNOB, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gemeente ’s-Hertogenbosch,  hierna: ‘RNOB’

Onderwijsboulevard 225

5223 DE ’s-Hertogenbosch

https://www.rnob.nl 

communicatie@rnob.nl 

 

Algemeen

RNOB is een samenwerkingsverband van 11 gemeenten en 2 waterschappen in de regio Noordoost-Brabant. De gemeente ’s-Hertogenbosch voert namens het samenwerkingsverband RNOB rechtshandelingen uit. Zij is ook de verwerkingsverantwoordelijke in deze.

 

Uw privacy is voor RNOB van groot belang.  Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat de persoonsgegevens die u met ons deelt veilig bij ons zijn en dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Hebt u hier vragen over, dan kunt u contact met ons opnemen via communicatie@rnob.nl

 

Contactformulier

Als u contact met ons wilt opnemen, dan kunt u  dat doen met het contactformulier op onze contactpagina. Wij vragen uw naam, naam van uw bedrijf of instelling, e-mailadres en telefoonnummer. In het open veld kunt u uw bericht opnemen of een vraag stellen. Wij nemen naar aanleiding van uw bericht contact met u op. Wij bewaren deze gegevens zolang nodig is voor onze dienstverlening.

 

Evenementen

RNOB organiseert regelmatig evenementen. U kunt zich voor een evenement aanmelden via een aanmeldlink die wij daarvoor tijdelijk op onze website plaatsen. Uw gegevens worden tot maximaal twee maanden na de datum van het evenement bewaard. Ze worden alleen gebruikt in verband met het evenement.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich via onze website abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuws, tips en informatie over onze projecten, activiteiten en diensten en ook over die van onze samenwerkingspartners. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen; iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt bij inschrijving automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden opgeslagen via LaPosta en worden door ons bewaard totdat u het abonnement weer opzegt. Bij het afmelden kan het zijn dat uw gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht u dat willen, dan kunt u LaPosta daarom verzoeken. Wij hebben met LaPosta een verwerkersovereenkomst gesloten. De privacyverklaring van LaPosta leest u hier.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
RNOB maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

 

Soorten cookies

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

 

Externe links

Op onze website treft u links naar externe websites. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. Wij hebben hier  geen invloed op.

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

RNOB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RNOB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

RNOB neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RNOB neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via communicatie@rnob.nl.    

 

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RNOB en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar communicatie@rnob.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen met het uitvoeren van uw rechten, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens contact leest u hoe u dit moet doen.

 

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

 

Contact
Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons via communicatie@rnob.nl.