Onze regio

Noordoost-Brabant is een bijzondere regio in het Brabantse land waar het leven goed is.

Het landschap kenmerkt zich door prachtig mozaïek van karakteristieke natuur, water, agrarische landschappen, kleurrijke dorpen en sterke steden met een menselijk maat en omvang.

Het bekenstelsel met de Dommel, Dieze en Aa ligt aan de basis van de unieke ecologie, handel en welvaart van Noordoost-Brabant. Het is het thuis van de hoofdstad van Brabant, ’s-Hertogenbosch, tevens centrumstad van Noordoost-Brabant en Cultuurstad van het Zuiden. 

Dit is een regio waar aanpakkers en doorzetters wonen, werken en leven. Waar we op elkaar letten en de ander iets gunnen.

Pioniersgeest
Onze regio heeft een rijke historie in de landbouw. Veel moderne bedrijven van vandaag hebben daar ook hun oorsprong in gevonden. Dat hebben we vooral te danken aan onze pioniersgeest.  

Onze voedingsbodem, onze schrale zandgrond is een wezenskenmerk: om daar iets van te maken, vraagt om vakmanschap en hard werken. Iedere dag opnieuw een klein beetje schaven, iets willen verbeteren. Met opgestroopte mouwen. Maar tegelijkertijd weten we dat het na hard werken ook goed genieten is. Hoe mooi is dat terug te zien in de Peel. Van oorsprong een echt (veen)ontginningsgebied. Nu een bloeiend stukje regio waar landbouw, wonen, recreatie en traditie samen gaan. 

Op elkaar letten, een ander iets gunnen en je ergens thuis, vertrouwd voelen. Het niet bij woorden laten, maar gewoon aan de slag. Samen. Dat is wat Noordoost-Brabant bindt.

Sterke verbindingen
Noordoost-Brabant is strategisch gelegen tussen de randstadregio en het Duitse achterland. Onze overslaghavens aan de Maas vormen hierdoor een belangrijk portaal vanuit Rotterdam naar de rest van Europa. Ook staan we in goede verbinding met de Brainportregio. De verwevenheid van onze economieën is terug te zien in de bedrijven en werkgelegenheid: ‘agrifood ontmoet hightech’. 

Veerkracht
De ruim 660.000 inwoners van Noordoost-Brabant wonen er niet alleen graag: tweederde van de inwoners werkt ook in de regio. Er zijn vooral veel banen in de agrifood keten, hightech & data, logistiek, handel en bouw. Ook op het gebied van de biowetenschap herbergt onze regio toonaangevende bedrijven en instituten. Deze sectoren vormen samen de basis van onze vooruitstrevende maakindustrie en kenniseconomie.

 

Veel van de bedrijven in Noordoost-Brabant vallen onder het zogenaamde midden- en kleinbedrijf (mkb). Vaak zijn het familiebedrijven die hier al generaties lang gevestigd zijn. Door de grote diversiteit aan bedrijven en sectoren heeft Noordoost-Brabant een solide economische structuur. Onze regio is inmiddels de zesde economie van Nederland. Noordoost-Brabant kan wel tegen een stootje als het gaat om conjuncturele schommelingen. Veerkracht noemen we dat.

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen
We delen graag omdat we weten dat daar vermenigvuldigen begint. Zo ontstaan allerhande netwerken waarin we elkaar verder helpen. Door bijvoorbeeld opleidingen aan de praktijk te koppelen, maken we het onderwijs beter, bedrijven weerbaarder en krijgen jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt. In deze netwerken richten we ons niet alleen op de regio, maar ook op ‘daarbuiten’.

Blik vooruit

Leven doen we heel bewust in het nu maar in de oplossingen die we vandaag zoeken, kijken we ook naar morgen. Want wat we nu doen, heeft betekenis voor de volgende generaties. Duurzaamheid en circulariteit staan daarom centraal in alles waar we samen aan werken.

 

Door daarbij buiten de lijntjes te kleuren ontstaat ruimte voor innovatie en groei. Want we blijven pioniers in hart en nieren. Niet voor niets bevindt zich één van de vijf nationale experimenteergebieden in kringlooplandbouw in Noordoost-Brabant. 

Blijven ontwikkelen en uitbouwen wat goed is, dat is de energie die Noordoost-Brabant drijft.

Het best bewaarde geheim 
Onze regio bruist! Maar we zijn bescheiden. Dat maakt dat Noordoost-Brabant misschien wel het best bewaarde geheim van Nederland is. Ergens willen we dat ook wel zo houden. Tegelijkertijd mogen we onze successen zo nu en dan best oppoetsen. Want Noordoost-Brabant is een regio, waar ‘met plezier met elkaar aanpakken’ heel gewoon is. Waar innovatie logisch is, omdat we elkaar altijd blijven uitdagen. Waar we op een ander letten ‘omdat ons pap en mam dat ook deden’. Dat snufje ‘DNA van Noordoost-Brabant’, dat delen we graag met de rest van de wereld. 

Noordoost-Brabant in beeld

Hoe scoort Noordoost-Brabant op het gebied van leefomgeving, bereikbaarheid, vestigingsklimaat en behoud van talent? Dat is te lezen in de Staat van de Regio Noordoost-Brabant. 

 

De Staat van de Regio Noordoost-Brabant brengt trends en ontwikkelingen in beeld in de opgaves waar overheden, bedrijven en kennisinstellingen in de regio gezamenlijk aan werken. Met als doel: het versterken van de brede welvaart in Noordoost-Brabant. Daarmee biedt de Staat van de Regio een praktische ‘peilstok’ voor de regionale agenda’s van RNOB en AgriFood Capital die gericht zijn op het realiseren van een aantrekkelijke en veerkrachtige regio. Een regio waar het goed leven, wonen, ondernemen en werken is. 

 

Naar de Staat van de Regio Noordoost-Brabant