Staat van de Regio Noordoost-Brabant gelanceerd
02 december 2022

Noordoost-Brabant is een regio met bijna 700.000 inwoners waarvan een steeds groter deel 65 jaar en ouder is. De meeste inwoners ervaren hun gezondheid als (zeer) goed en zijn tevreden over het woonklimaat. Ze reizen veel met de auto maar wel steeds meer elektrisch. 

delen

De economische groei van de regio in 2021 is met 2-3% lager dan het landelijke niveau maar de groei is wel stabieler. Relatief veel bedrijven groeien snel in werkgelegenheid. Van de totale exportwaarde van Noordoost-Brabant is 39% afkomstig uit de voedselsector. 

 

Dit zijn enkele gegevens uit de ‘Staat van de Regio Noordoost-Brabant’ die gisteren werd gelanceerd. Deze gloednieuwe monitor analyseert trends en ontwikkelingen op het gebied van leefomgeving, mobiliteit, bedrijvigheid en arbeidsmarkt in de regio Noordoost-Brabant. De initiatiefnemers van de monitor zijn RNOB en AgriFood Capital.

 

Peilstok

“Noordoost-Brabant is een regio van het ‘goei leven’”, vertelt René Peerenboom, regiomanager van RNOB. “Tegelijkertijd staan we voor grote maatschappelijke en economische opgaven. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Om daarin de juiste keuzes te maken, is het belangrijk om een peilstok te hebben om te zien waar we als regio staan. De Staat van de Regio geeft ons extra handvatten om op specifieke aandachtsgebieden te kunnen inzoomen en actie te ondernemen.”

De Staat van de Regio helpt ons om te bepalen aan welke knoppen te draaien voor de opgaves voor Noordoost-Brabant.

 

Gebiedsgerichte aanpak 

RNOB en AgriFood Capital werken, elk vanuit hun eigen rol, aan de maatschappelijke en economische opgaven voor Noordoost-Brabant. René: “Brede welvaart gaat niet alleen over economische groei maar ook over het welzijn van onze inwoners. Om dat te realiseren, moeten we de opgaven voor onze regio integraal en gebiedsgericht aanpakken. De Staat van de Regio geeft iedereen die daarbij betrokken is inzicht in de situatie binnen de verschillende domeinen. Op het niveau van de regio maar veelal ook op gemeentelijk niveau. Dat helpt ons om te bepalen aan welke knoppen te draaien.”

 

Voedselsector

“De verwevenheid van de opgaven voor de regio is ook van betekenis in het streven naar een duurzame manier van het produceren van ons voedsel”, aldus Roel Schutten, directeur van AgriFood Capital. “De economische opgave moeten we oppakken in samenhang met die voor natuur, landschap, energie, werkgelegenheid en voor de leefbaarheid in dorpen, steden en buitengebied. De Regio Deal Noordoost Brabant is daarbij een stimulans om meer integraal samen te werken aan deze en andere strategische opgaven voor onze regio.” 

 

Ga hier naar de Staat van de Regio Noordoost-Brabant

 

De Staat van de Regio Noordoost-Brabant is initiatief van RNOB en AgriFood Capital en wordt uitgevoerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch. De data zijn afkomstig van officiële en onafhankelijke bronnen zoals CBS, Telos en Eurostat. Deze data worden elke twee jaar geactualiseerd.