Eerste regionale Ondernemerstafels geslaagd
24 juni 2022

Waar verdienen we over 10 jaar ons geld mee? Hoe blijven we concurrerend en innovatief? Welke kansen zijn er voor een maatschappelijk verantwoorde groei? En waar kunnen de samenwerkingsorganisaties in de regio ondernemers mee helpen? Deze vragen stonden centraal tijdens de eerste reeks Ondernemerstafels die RNOB onlangs organiseerde.

delen

Opzet 

In een tijdsbestek van twee weken werden drie Ondernemerstafels georganiseerd, verspreid over de regio. De opzet was eenvoudig: ontvangst op een inspirerende locatie of bij een bedrijf, een kennismakingsontbijt, gevolgd door een presentatie van de economische ontwikkelingen van Noordoost-Brabant (nog altijd de 6e economische regio van Nederland!). Hierna gingen de aanwezigen in groepjes aan de slag met de vier genoemde vragen. 

 

Gezamenlijke thema’s

De opkomst was buitengewoon goed. Bij elke Ondernemerstafel waren de verwachte 25-30 deelnemers uit het bedrijfsleven aanwezig. Het netwerken en elkaar spreken beviel de aanwezigen uitstekend. Uit de tafelgesprekken kwamen de eerste maatschappelijke thema’s naar voren om samen in op te trekken: wonen, personeel, arbeidsmigranten, mobiliteit/bereikbaarheid en energie. Met kleine gezelschappen aan de tafels kwam iedereen tot zijn recht. Helaas was de tijd toch te kort om tot de nodige diepgang te komen. Vandaar de behoefte aan een vervolg.

Maak werken in maakindustrie aantrekkelijker voor jongeren (investeer in personeel) en behoud deze voor de regio (investeer in woningen). 

Dilemma's

“Veel ondernemers hebben dilemma’s. Door met elkaar in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en dwarsverbanden te leggen in de netwerken van gemeenten en ondernemers kun je versnellen in innovatie", aldus Ton Hillen, CEO van Heijmans en gastheer van de Ondernemerstafel in de regio ’s-Hertogenbosch (foto links). "Samen kom je tot nieuwe ideeën. RNOB speelt hierin een belangrijke verbindende rol.” 

Post-Corona vraagt om een ander economisch systeem. Hoe lossen we in onze regio de kwetsbaarheden op die door Corona aan het licht zijn gebracht? 

Vervolg

De deelnemers kijken terug op een geslaagde eerste ronde van de Ondernemerstafels. In een goede en open sfeer bespraken ze met elkaar de kansen en uitdagingen in de regio. Duurzame energieopwekking is bijvoorbeeld een (acute) opgave waar ondernemers zelf de schouders onder willen zetten zodat ze niet meer geheel afhankelijk zijn van het net. Hoe kan de overheid daarin faciliteren?

 

De ondernemers hebben aangegeven graag twee keer per jaar bij elkaar te komen. De rol van RNOB zal daarbij vooral faciliterend en verbindend zijn: het bieden van het platform voor overleg en afstemming tussen gemeenten en bedrijfsleven. 

Om samen op te trekken met ondernemers moeten overheden soms iets durven los te laten. Andersom kunnen ondernemers soms zelf zaken oppakken en niet eerst naar de overheid kijken. 

Sfeerverslagen

Inmiddels zijn de (sfeer)verslagen gereed en verstuurd. Na de inventarisatie van alle uitkomsten en ervaringen van de drie bijeenkomsten, krijgen de deelnemers een terugkoppeling over de vervolgstappen. Dat gebeurt nog vóór de zomer. De volgende Ondernemerstafels vinden naar verwachting komend najaar plaats.

 

Over de Ondernemerstafel

De Ondernemerstafel is een nieuwe manier in Noordoost-Brabant voor (mkb-)bedrijven en gemeenten om kennis en ervaring uit te wisselen en met elkaar in gesprek gaan over samenwerking op economische en maatschappelijke opgaven in de regio. De organisatie is in handen van RNOB. Er zijn drie Ondernemerstafels: een in de regio ’s-Hertogenbosch, een in de regio Meierijstad-Maashorst en een in Land van Cuijk. De eerste reeks bijeenkomsten vonden plaats bij resp. CHV Noordkade in Veghel, bouwbedrijf Heijmans in Rosmalen Marel in Boxmeer. De Ondernemerstafel past goed bij de aanbeveling uit het BRE onderzoek om als gemeenten en waterschappen in het kader van brede welvaart meer samen te werken met marktpartijen.