Behoud van talent

 

 

Boeien en binden van talenten voor Noordoost-Brabant. Dat vraagt om een aantrekkelijk blijfklimaat met fijne voorzieningen voor onze inwoners. We maken regionaal beleid om voldoende betaalbare woningen te kunnen bieden voor de juiste doelgroepen op de juiste plek. We zetten vooral in op jongeren en jonge gezinnen die we graag willen behouden voor onze regio. Dat geldt ook arbeidsmigranten.

 

Om dit te realiseren, trekken we samen op met belanghebbende partijen zoals ondernemers, werkgeversorganisaties en onderwijs- en kennisinstellingen. Behoud van talent voor onze regio is van groot belang voor de leefbaarheid, economische ontwikkeling en een gezonde toekomst voor onze regio.

Onze gezamenlijke deelprogramma's