Over RNOB
Wie zijn we en wat doen we

RNOB is een samenwerking van en door de 11 gemeenten en 2 waterschappen in de regio Noordoost-Brabant. Gezamenlijk pakken we de maatschappelijke en economische uitdagingen op die we alleen door samenwerking voor elkaar krijgen. Zo werken we slagvaardig aan een regio waar het goed leven,  wonen en werken is. 

Er zijn uitdagingen die te groot zijn om als gemeente of waterschap alleen aan te gaan. Bijvoorbeeld omdat ze grenzen overschrijden, te ingewikkeld zijn of te duur zijn. Die opgaven vragen om een gezamenlijke aanpak. RNOB is daarvoor het platform.

De gemeenten en waterschappen in kaart gebracht

 

Samen werken we aan goed leven, wonen en werken in Noordoost-Brabant
 • Vitale leefomgeving
  klimaatadaptatie, energietransitie, transitie landbouw, natuur en landschap
 • Duurzaam bereikbaar
  robuuste verkeersnetwerken, slimme en schone mobiliteit, verkeersveiligheid
 • Aantrekkelijk vestigen
  vestigingslocaties, innovaties en bedrijvigheid, experimenteerruimte
 • Behoud van talent
  wonen

Een sterke en veerkrachtige regio. Dat vraagt om samenwerken.

Door samen te werken, staan we sterker. Als regio maar ook als gemeente of waterschap. We kunnen daardoor bijvoorbeeld lobbyen bij de provincie, het rijk en Europa om onze ambities voor inwoners en bedrijven waar te maken. Samen met andere regionale samenwerkingsverbanden in Noordoost-Brabant werken we aan de brede welvaart en daarmee een goede toekomst van onze regio. Dat doen we elk vanuit onze eigen rol:

 • RNOB: de overheidssamenwerking met focus op duurzame leefomgeving, vestigingsklimaat en bereikbaarheid.
 • AgriFood Capital BV: de economische ontwikkelingsmaatschappij gericht op het voedselsysteem van de toekomst.
 • Noordoost Brabant Werkt:  de regionale arbeidsmarktssamenwerking voor de ontwikkeling van een veerkrachtige arbeidsmarkt.
 • OndernemersLift+: het regionale ondernemerschapsprogramma voor startende en groeiende bedrijven.