Brabant pakt ongewenste vestiging XXL-logistiek aan
08 maart 2023

De provincie gaat de vestiging van grootschalige logistieke ontwikkelingen (XXL-logistiek) op ongewenste locaties aanpakken. Door dit voorbereidingsbesluit wordt vestiging van grootschalige logistieke bedrijven uitsluitend mogelijk op specifieke locaties waarover provincie en gemeenten afspraken hebben gemaakt. Gemeenten krijgen zo instrumenten in handen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

delen

Eind 2021 hebben de provincie en gemeenten afgesproken om de ontwikkeling van grootschalige logistiek op ongewenste locaties in te perken. Dit beleid is uitgewerkt in het ontwerp Beleidskader Wonen en Werken. Alle betrokken gemeenten hebben zorgvuldig gekeken op welke plekken grootschalige logistiek wel blijft toegestaan en waar niet. In december 2022 hebben de provincie en gemeenten hierover regionale afspraken gemaakt.

 

Gezamenlijk beleid

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte: “Ik maak de regio’s een compliment voor de ingewikkelde exercitie die zij hebben gedaan om tot goede keuzes te komen. En ik ben blij dat ook de Provinciale Staten met dit voorbereidingsbesluit het gezamenlijke beleid van provincie en regio’s borgen. Nieuwe prognoses over de ruimtebehoefte van bedrijventerreinen onderstrepen ook het belang van het selectieve clusteringsbeleid. De ruimtevraag van grootschalige logistiek bedraagt ongeveer de helft van de totale ruimtevraag aan bedrijventerreinen in Brabant. Dit voorbereidingsbesluit stelt provincie en gemeenten in staat om maximaal te sturen op nieuwe locatie-ontwikkelingen, zorgvuldig en meervoudig ruimtegebruik, de economische en maatschappelijke meerwaarde van de bedrijven en een zorgvuldige landschappelijke inpassing.”

Duurzaam vestigingsklimaat

Frank den Brok, voorzitter van de regionale kopgroep werklocaties RNOB, is blij met deze ontwikkeling. “We zijn een sterke regio als het om logistiek gaat. De regio Oss-Veghel-Den Bosch is zelfs de tweede logistieke hotspot van Nederland. Logistiek, en in het bijzonder XXL-logistiek, is van grote toegevoegde waarde voor andere sterke Brabantse sectoren. Denk aan agrifood, hightech/data/ict en farma."

Om de toenemende vraag naar logistieke oplossingen in goede banen te leiden, zijn er in Noordoost-Brabant 12 bedrijventerreinen, bestaande en nieuwe, aangewezen waar XXL-logistiek mogelijk is. "Zo kunnen we in Noordoost-Brabant ook voldoende ruimte blijven bieden aan uitbreiding van bestaande mkb-ondernemingen en aan vestiging van nieuwe bedrijven", vervolgt de bestuurder. "Deze stap draagt bij aan een duurzaam en toekomstbestendig vestigingsklimaat in Brabant.”

 

Kijk hier voor de reacties van de andere Brabantse regio’s. 

XXL-logistiek mogelijk op eenderde van bestaande terreinen

In opdracht van de provincie heeft Stec Groep in samenwerking met alle regio’s in 2021 onderzoek uitgevoerd naar de vestigings- en herontwikkelingsmogelijkheden voor XXL-logistiek (meer dan 3 hectare) in Brabant. Uit dat onderzoek blijkt dat ca. eenderde van de bedrijventerreinen in Brabant voor de markt interessant is als vestigingslocatie. Bovendien nadert eenderde van het grootschalig vastgoed op deze bedrijventerreinen het einde van de levensduur. Van deze bedrijventerreinen wordt ca. 45 % als ongeschikt of ongewenst beoordeeld voor vestiging of herontwikkeling voor grootschalige logistiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties waar niet de juiste infrastructuur aanwezig is voor de verkeersstromen van de bedrijven. Of het zijn plekken die gemeenten liever reserveren voor lokaal midden- en kleinbedrijf. En soms zijn er andere ambities, zoals transformatie naar wonen. Tot nu toe was vestiging van XXL-logistiek op deze ongewenste locaties mogelijk. Met dit voorbereidingsbesluit komt hier nu een einde aan.


Meer over: Vestigingslocaties