Duurzaam bereikbaar

 

 

Snel, comfortabel en veilig reizen. Binnen de regio maar ook de regio in en uit. Om dat te realiseren, zetten we in op robuuste wegennetwerken, hoogwaardig openbaar vervoer en een uitgebreid fietsnetwerk. De toenemende verstedelijking en bedrijvigheid in onze regio vragen om slimme oplossingen.

 

We maken daarbij  gebruik van de nieuwste technologieën. Met schone mobiliteitsinnovaties versnellen we bovendien de energietransitie. Daarnaast moet voor iedereen de keuze om duurzaam en veilig te kunnen reizen de makkelijke keuze zijn. Duurzame bereikbaarheid is een belangrijke drager van economische groei en een fijn woonklimaat van de regio.

 

Naar het Regionaal Mobiliteitsprogramma 2022