Duurzaam bereikbaar

Verkeersveiligheid

Nul verkeersslachtoffers in 2030

Het wordt steeds drukker op onze wegen. Niet alleen van en naar Noordoost-Brabant maar ook binnen de regio. Met de toenemende verkeerdrukte wordt de kans op ongelukken groter. Naast een goede bereikbaarheid is het vooral belangrijk dat het veilig is om de weg op te gaan. 

De oplossing daarvoor ligt niet alleen in een goede infrastructuur met veilige wegen en fietspaden. Ook het gedrag van iedereen die aan het verkeer deelneemt, speelt hierin een belangrijke rol. Mobiel bellen op de fiets of in de auto bijvoorbeeld heeft tot meer ongelukken geleid. 

 

Risicogestuurde aanpak
Om verkeersslachtoffers te voorkómen, pakken de gemeenten samen de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem aan. Dit noemen we een risicogestuurde aanpak. Met elkaar zetten we in op verbetering van de infrastructuur (bijv. veiligere rotondes), meer handhaving (bijv. bekeuren van overtredingen) en gedrag (bijv. campagnes tegen mobiele telefoons in het verkeer).  We doen dit samen met de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Parket-Centrale Verwerking-Openbaar Ministerie, politie en verschillende andere partijen als Team Alert en VVN. Onze regionale aanpak sluit aan bij in het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en het Brabantse Verkeersveiligheidsplan. De ambitie? Nul verkeersslachtoffers. 

 

Bestuurlijke trekker
David Solez, gemeente Land van Cuijk 

Verantwoordelijk portefeuillehoudersoverleg

Poho Ruimte, mobiliteit en wonen

95% van de ongevallen komt door gedrag, zoals te hard rijden, afgeleid worden of door rood rijden. 

Projecten

Een samenhangend pakket aan maatregelen die de veiligheid in de regio verbetert

 

Een (regionaal)uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid, gericht op het treffen en uitvoeren van gerichte interventies en maatregelen, zodat het aantal risico’s en het aantal verkeersslachtoffers jaarlijks daalt. Voor gemeentelijke projecten is een financiële bijdrage mogelijk. Provincie en rijk investeren mee in de regio.

Projectleider
Naam: Esmee van Selst
E-mail: esmee.van.selst@rhdhv.com


Contactpersoon
Verkeersveiligheid
Esmee van Selst
Esmee van Selst