Aan de slag met toekomstgerichte mobiliteit
24 maart 2021

Binnen het programma Duurzaam bereikbaar heeft Regio Noordoost Brabant samen met gemeenten een eerste werkpakket gemaakt voor het deelprogramma Slimme en schone mobiliteit. Vier gemeenten gaan van start met toekomstgerichte mobiliteit.

delen

In het eerste werkpakket zitten projecten op gebied van data, deelmobiliteit en stadslogistiek. Ook projecten gericht op werkgeversbenadering, fietsstimulering en verkeersmanagement.

 

Zo gaat de gemeente ’s-Hertogenbosch aan slimme en schone bevoorrading van de gemeente werken. Een ander voorbeeld is de werkgeversbenadering van de gemeenten Meierijstad, Heusden en Uden. Met bedrijven werken zij samen om personeel te stimuleren en ondersteunen om meer gebruik te maken van openbaar vervoer en fiets.


Deze mobiliteitsprojecten worden ondersteund door SmartWayZ.NL met ruim 375.000 euro. Op 11 maart jl. stemde de programmaraad van SmartwayZ.NL in met dit eerste werkpakket voor slimme en efficiënte mobiliteit in Noordoost-Brabant. De bijdrage van SmartwayZ.NL is een verdubbelaar. Het totale werkpakket heeft een waarde van 650.000 euro.


De volgende stap is een datagedreven gebiedsanalyse als voorbereiding voor een volgend werkpakket binnen SmartWayZ.NL. Aan de hand van data worden de opgaven en kansen op het gebied van slimme mobiliteit voor onze regio in kaart gebracht. Zoals kansen voor de fiets en deelmobiliteit. Op basis hiervan kunnen de volgende projecten van gemeenten en regio worden gestart.


Maatwerk in de regio
In SmartwayZ.NL werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Nederland aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. Voor regionaal maatwerk is vanuit SmartWayZ.NL als verdubbelaar voor Noordoost-Brabant tot 2023 2,5 miljoen euro investeringsruimte beschikbaar van slimme investeringen door regio en gemeenten. De ambtelijke trekkers van deze gebiedsgerichte aanpak in Noordoost-Brabant zijn Annelies de Ridder, Teamleider verkeersplanologie van de gemeente ’s-Hertogenbosch en Rian Snijder, secretaris van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte, wonen en mobiliteit en Regisseur Mobiliteit RNOB.