Inzet van data voor verkeersveilige schoolroute
16 november 2022

Een melding via het navigatiesysteem in de buurt van een school of zelfs een alternatief reisadvies? Automobilisten in ’s-Hertogenbosch en Meierijstad zou het in de komende maanden zomaar kunnen overkomen. Beide Noordoost-Brabantse gemeenten doen namelijk mee aan een landelijke pilot rond de inzet van (navigatie)serviceproviders in de buurt van basisscholen. 

delen

Gemeenten proberen, samen met scholen, op allerlei manieren de verkeersveiligheid rond scholen te vergroten. Met de inrichting van schoolzones bijvoorbeeld. Daarin worden onder meer drempels en zoen-zoefstroken aangelegd en parkeer- en stopverboden ingesteld. Soms wordt zelfs de hele straat afgezet.

 

Pilot

In aanvulling op deze maatregelen onderzoeken overheden, wegbeheerders, mobiliteitspartijen en navigatieproviders in een pilot in hoeverre navigatiesystemen in de auto kunnen bijdragen aan een veilige schoolroute. Behalve 's-Hertogenbosch en Meierijstad doen ook Helmond, Rotterdam en Amsterdam mee. De pilot is een initiatief van de samenwerkende wegbeheerders, Rijkswaterstaat en Nationaal Dataportaal Wegbeheer (NDW). De provincie Noord-Brabant, RNOB, het Regionaal Data Team (RDT) en SmartwayZ.NL zijn nauw betrokken. De deelnemende (navigatie)serviceproviders zijn Flitsmeister, Waze en Onderweg.

 

Van en naar school 

De opzet van de pilot is als volgt: gemeenten verzamelen data over schooltijden, vakanties en vrije dagen van de deelnemende scholen. Deze data worden vervolgens via de NDW gedeeld met de (navigatie)serviceproviders. De apps sturen een melding naar automobilisten die aan het begin en aan het einde van de lesdag in de buurt van de school rijden. Dat zijn immers de momenten waarop er veel kinderen op de weg zijn en er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. In sommige gevallen volgt een alternatief reisadvies. Het gebied waarbinnen de meldingen naar de navigatiesystemen gaan, zijn de 'digitale schoolzones'.

 

Werkende dataketen

Doel van de pilot is om de dataketen - verzamelen, delen en ontsluiten schoolinformatie via navigatiesystemen – zodanig in te richten, dat de inzet van navigatiesystemen daadwerkelijk bijdraagt aan slimme en veilige mobiliteit in de buurt van scholen. Daarvoor moeten weggebruikers op het juiste moment, op de juiste locatie en op veilige manier een waarschuwing of een alternatief reisadvies krijgen. Bij een positieve uitkomst van de pilot, moet dit initiatief voor alle scholen in Nederland mogelijk worden.

 

Lees meer op de website van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW).


Meer over: Verkeersveiligheid