Noordoost-Brabant in actie voor minder verkeersdoden
25 april 2023

Deze maand publiceerde het Centraal Bureau voor Statistiek de cijfers over het aantal verkeersdoden in Nederland in 2022. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is gestegen en met 140 staat Brabant nu op de eerste plaats. De cijfers voor Noordoost-Brabant volgen nog, maar de stijging in de gehele provincie is reden voor RNOB, gemeenten en andere organisaties in de regio om in actie te komen.

delen

De stijging van het aantal verkeersslachtoffers volgt na een daling van de twee voorgaande jaren. Maar niet alleen het aantal verkeersdoden is gestegen. Ook het aantal verkeersslachtoffers dat op de Spoedeisende Hulp belandt, laat een zorgelijke stijgende trend zien. In 2021 waren dat er in Brabant 15.400. Het exacte aantal in 2022 is nog niet bekend, maar dat zal zeker hoger liggen.  

 

Met name (oudere) fietsers blijken kwetsbaar. In veel gevallen is het gedrag de oorzaak van een verkeersongeval. Onderzoek laat zien dat veel slachtoffers geen autogordel droegen, te hard reden, onder invloed waren of werden afgeleid. 

 

Gezamenlijk in actie

De Brabantse verkeersveiligheidspartners - politie, Rijkswaterstaat, Openbaar Ministerie, gemeenten, regio’s en de provincie - doen nu een gezamenlijk appel op alle inwoners van Brabant en roepen betrokkenen op om actie te ondernemen. Want het aantal verkeersslachtoffers moet weer omlaag. 

Wethouder David Solez, regionale ambassadeur verkeersveiligheid, reageert: “In Noordoost-Brabant pakken we de handschoen op en werken in de loop van het jaar een regionaal uitvoeringsplan verkeersveiligheid uit. Dit plan bevat heldere doelen die passen bij de risicothema’s in ons gebied. Gezien de oorzaken zal het accent nog meer verschuiven naar gedrag en de soorten wegen en fietspaden waar de grootste kans op ongevallen is. Preventie dus! Verkeersveiligheid is en blijft prioriteit in ons regionale programma Duurzaam Bereikbaar.” 

Meer weten? Neem dan een kijkje op www.brabantgaatvoornul.nl

Verkeersdoden in Noordoost-Brabant (bron: Staat van de Regio Noordoost-Brabant)

RNOB en verkeersveiligheid

In 2020 vielen er nog 26 dodelijke slachtoffers in Noordoost-Brabant (bron: Staat van de regio Noordoost-Brabant). RNOB is als coördinator samen met de Noordoost-Brabantse gemeenten een belangrijke aanjager om de verkeersveiligheid in de regio te verbeteren. Dit doen we met aanpassingen aan de infrastructuur en zogenoemde mensgerichte maatregelen die de bewustwording bij weggebruikers vergroten. Dit doen we in samenhang met de risicogestuurde aanpak voor verkeersveiligheid van de Brabantse verkeersveiligheidspartners


Meer over: Verkeersveiligheid