Nieuwe verkeersveiligheidsaanpak in de regio
18 januari 2021

Om in een dichtbevolkt land als Nederland ervoor te zorgen dat alle weggebruikers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen, hebben het Rijk, koepels (IPO/VNG) provincie en gemeenten en verkeersveiligheidspartners het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 opgesteld. De Brabantse vertaling van dit plan is het Brabants VerkeersveiligheidsPlan 2020-2024.

delen

Risicogestuurd beleid

Vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en de Brabantse aanpak werkt het portefeuillehoudersoverleg ruimte en mobiliteit (voorheen GGA) en de provincie Noord-Brabant vanuit een ‘risicogestuurd beleid’. Dat betekent dat ongevallen worden voorkomen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem aan te pakken. Zo wordt gekeken naar specifieke risicofactoren – wegkenmerken, locaties, omstandigheden of gedrag– die de kans op gevaarlijke verkeerssituaties kunnen vergroten.


Deze aanpak helpt overheden om scherpe keuzes te maken in het verkeersveiligheidsbeleid. Om de risico-gestuurde aanpak lokaal toe te passen, stelt het Rijk ‘Impulsgelden’ beschikbaar. Dankzij de ondersteuning van Regio Noordoost Brabant én een extra subsidie van de provincie hadden eind 2020 alle gemeenten in Noordoost-Brabant een eigen risico-gestuurde analyse, een agenda en een aanzet tot een uitvoeringsprogramma. 


Extra financiering
Tijdens de uitwerking van dit traject werd de ‘impulsregeling’ vanuit het Rijk opengesteld. Met deze regeling kunnen gemeenten projecten die de verkeersveiligheid aantoonbaar verbeteren versneld uitvoeren. Ook voor deze regeling ondersteunde de regio gemeenten en hielpen in het ambtelijk platform de gemeenten elkaar op weg. Dit leverde de gemeenten een kleine 3,5 miljoen euro vanuit het Rijk op. Daarnaast stelt de provincie Noord-Brabant middelen beschikbaar voor de aanpak van verkeersveiligheid in de regio via het Regionaal Mobiliteitsprogramma 2020-2021.

 

Zichtbaar resultaat
Het resultaat van dit proces wordt de komende twee jaar zichtbaar. Zo komen er een 30 km zone in De Handelstraat in Grave, verkeersmaatregelen voor de snelfietsroute Uden-Veghel, een vrijliggend fietspad langs de N625 in Lith, een 60 km zone in Bokhoven, aanpak van de Admiraalsweg in Drunen en de reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat Boxmeer (incl. rotonde Koorstraat). Er komt nog een tweede tranche van de impulsregeling. Hiervoor staan de gemeenten al klaar.

 

Jeu Verstraaten, wethouder Boxmeer: "Als verkeersveiligheidsambassadeur namens de regio maak ik me hard voor verkeersveiligheid in de regio en in Boxmeer. Ik ben trots op het resultaat!"


Meer over: Verkeersveiligheid