Minder verkeersslachtoffers in 2020
22 april 2021

Het CBS maakte onlangs bekend dat het aantal verkeersdoden in Noord-Brabant 2020 met een derde is gedaald. Deze daling kan niet (alleen) verklaard kan worden door de gevolgen van corona, want in andere provincies met veel verkeersdoden daalde het aantal niet of nauwelijks. 

delen

Het gedrag op de weg is van grote invloed op de veiligheid in het verkeer en het aantal slachtoffers. Alle weggebruikers hebben verschillende bestemmingen maar willen wel allemaal hetzelfde: veilig thuiskomen. Die vrachtwagenchauffeur of de vader met kinderen op de fiets of de puber met zijn oortjes in bepalend voor het resultaat. 

Als regio en gemeenten kunnen we niet alle ongelukken voorkomen. Wel kunnen we met een ‘risicogestuurde aanpak’ de kans op ongelukken in Noordoost-Brabant zo klein mogelijk houden. Ongevallen worden voorkomen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem aan te pakken.


Gemeentes in actie
Wat geeft of wie loopt het grootste risico op een verkeersongeluk? Elke gemeente in Noordoost-Brabant heeft inmiddels een analyse in huis. “Onze ambitie is NUL slachtoffers in het verkeer in Brabant. De risicogestuurde aanpak en de analyses kunnen daarbij helpen”, zegt Joop van Orsouw, verkeersveiligheidsambassadeur van de regio en wethouder Oss. “Gelukkig is het aantal verkeersslachtoffers gedaald, maar het is een doel waar we altijd aan werken. Elk slachtoffer is er één te veel.” 

Joop van Orsouw roept dan ook iedereen op om zelf in actie te komen en aan te sluiten bij de regionale aanpak en campagne. Bijvoorbeeld door in alle gemeenten het project Doortrappen te starten. 

 

Aantal verkeersdoden in Brabant gedaald


Meer over: Verkeersveiligheid