Organisatie aanpak fietsbrug als één overheid
10 november 2021

Samenwerken als één overheid, duurzame bereikbaarheid en veilige mobiliteit zijn uitgangspunten en opgaven van RNOB. Daarom trekken we graag samen op om de samenwerking als één overheid te verbeteren in de aanpak van de fietsverbinding over de Maas tussen Gennep en Oeffelt (Boxmeer).

delen

Belangrijke schakel tussen voorzieningen

Iedere dag fietsen zo’n 3.000 mensen over het fietspad tussen Oeffelt en Gennep over de Maas langs de N264. Deze verbinding is onderdeel van de fietsroute tussen Nijmegen en Venray. Het fietspad is een belangrijke schakel in de verbinding tussen de gemeenten Gennep en Boxmeer. In Boxmeer zijn - vooral voor jongeren en forensen - belangrijke regionale voorzieningen zoals een NS-station, een regionaal ziekenhuis, werkplekken, middelbare scholen en een ROC.  

 

In de afgelopen jaren hebben Boxmeer en Gennep en de provincies Limburg en Noord-Brabant al veel in deze fietsverbinding geïnvesteerd. De volgende stap is de verbreding van het fietspad op de Maasbrug. Dit deel voldoet niet meer aan de veiligheidseisen en de landelijke richtlijnen voor een twee-richtingsverkeersfietspad. 

 

Voorstel werkzaamheden integreren
Begin 2023 gaat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in het gebied rond Oeffelt werkzaamheden verrichten om de Maas meer ruimte te geven bij hoog water. In een gezamenlijke brief aan minister Barbara Visser pleiten betrokken de gemeenten, de provincies Noord-Brabant en Limburg, Trendsportal en RNOB ervoor om deze werkzaamheden en de aanpak van de fietsbrug tegelijkertijd op te pakken.

 

Door dit efficient als één overheid te organiseren, leidt dit tot minder overlast voor inwoners, bedrijven en scholen. Tijdelijke verkeersmaatregelen zijn maar één keer nodig. Bovendien geeft dit de aannemers de kans om betere en innovatievere oplossingen te bedenken voor een comfortabele en veilige fietsverbinding over de Maas. 

 

De ondertekenaars van de brief nodigen de minister uit voor een gesprek over de voorbereidende werkzaamheden en de realisatie van de verbreding van het fietspad op de Maasbrug in samenwerking met het Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat. 

 

“Een veilige, robuuste fietsverbinding over de Maas is zeer belangrijk voor onze inwoners en bezoekers. En deze kan er gewoon komen. Daarom vragen we vanuit Brabant en Limburg samen medewerking van het Ministerie”, aldus Jeu Verstraaten, wethouder Boxmeer en ambassadeur verkeersveiligheid RNOB.

 

Harry van Rooijen, voorzitter van het poho Ruimte, Mobiliteit en wonen: “Een mooie grensoverschrijdende samenwerking. De fiets is een gezond instrument voor veel van onze lokale en regionale opgaven, zoals bereikbaarheid en gezondheid. Daar zet ik graag mijn handtekening onder.”

 

Lees hier de brief aan minister Barbara Visser