Vitale leefomgeving

Natuur en landschap

Een robuust natuurnetwerk in de regio

Noordoost-Brabant is voortdurend in beweging. Denk aan toenemende bedrijvigheid, veranderingen op gebied van mobiliteit en wonen, de energietransitie en de transitie van de landbouw. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op ons landschap en natuurlijke omgeving. 

Natuurlijk verbonden 
Een gezonde leefomgeving vraagt om een goed evenwicht waarin samenleving en natuur elkaar versterken. Daarom werken we aan een robuust natuurnetwerk. Een stevig netwerk van natuurkernen, zoals bossen en nationale parken, natuurontwikkelingsgebieden én de verbindingen – de Ecologische Verbindingszones - daar tussen. 

 

We realiseren nieuwe natuurgebieden en verbinden grote en kleine natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar. Als een ruggengraat van de natuur zorgt het natuurnetwerk voor behoud van de biodiversiteit doordat dieren en planten zich vrij door de gehele regio kunnen bewegen. Natuurgebieden houden zo hun waarde, ook als vrijetijdsvoorziening en als onderdeel van aantrekkelijk vestigingsklimaat.

 

Nieuw programma in ontwikkeling
In 2023 zal een vernieuwd regionaal programma Natuur en Landschap het licht zien. De uitgangspunten zijn:

  • Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) /GGA processen
  • Natuurnetwerk Brabant (NNB)
  • NOVI/Novex de Peel
  • Natuur en biodiversiteit in de stad

Duurzame inrichting van het landschap
Met het regionale natuurnetwerk bouwen we samen met de provincie Noord-Brabant, het Groen Ontwikkelfonds en maatschappelijke partners aan het grotere Brabantse Natuurnetwerk. In het bijzonder ligt er een opgave in de verbinding van het Van Gogh Nationaal Park met de grote natuurkernen in onze regio, waaronder de Maashorst. Op deze manier werken we samen aan een duurzame inrichting van het landschap. 

 

Bestuurlijke trekker
Desiré van Laarhoven, gemeente Boxtel

Verantwoordelijk porstefeuillehoudersverleg
Poho Duurzame leefomgeving

Programma's

Contactpersoon
Natuur en landschap
Laurens Wols
Laurens Wols