Vitale leefomgeving

Natuur en landschap

Een robuust natuurnetwerk in de regio

Noordoost-Brabant is voortdurend in beweging. Denk aan toenemende bedrijvigheid, veranderingen op gebied van mobiliteit en wonen, de energietransitie en de transitie van de landbouw. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op ons landschap en natuurlijke omgeving. 

Natuurlijk verbonden 
Een gezonde leefomgeving vraagt om een goed evenwicht waarin samenleving en natuur elkaar versterken. Daarom werken we aan een robuust natuurnetwerk. Een stevig netwerk van natuurkernen, zoals bossen en nationale parken, natuurontwikkelingsgebieden én de verbindingen – de Ecologische Verbindingszones - daar tussen. 

 

We realiseren nieuwe natuurgebieden en verbinden grote en kleine natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar. Als een ruggengraat van de natuur zorgt het natuurnetwerk voor behoud van de biodiversiteit doordat dieren en planten zich vrij door de gehele regio kunnen bewegen. Natuurgebieden houden zo hun waarde, ook als vrijetijdsvoorziening en als onderdeel van aantrekkelijk vestigingsklimaat.

 

Duurzame inrichting van het landschap
Met het regionale natuurnetwerk bouwen we samen met de provincie Noord-Brabant, het Groen Ontwikkelfonds en maatschappelijke partners aan het grotere Brabantse Natuurnetwerk. In het bijzonder ligt er een opgave in de verbinding van het Van Gogh Nationaal Park met de grote natuurkernen in onze regio, waaronder de Maashorst. Op deze manier werken we samen aan een duurzame inrichting van het landschap. 

 

Bestuurlijk trekker
Jos van den Boogaard, gemeente Mil en St. Hubert

Verantwoordelijke poho
Poho Duurzame leefomgeving

Programma's

Contactpersoon
Natuur en landschap
Nadere invulling volgt