Regio’s bundelen krachten in landbouwonderzoek
23 maart 2022

Nitraatuitspoeling, biodiversiteit, kringlooplandbouw en behoud van een gezonde bodem. Dit zijn actuele onderwerpen waar veel van boeren wordt verwacht als het gaat om verduurzaming van de landbouw. 

delen

Rotatieteelt of vruchtwisseling zou hier een slimme oplossing voor kunnen bieden. Daarbij groeien gewassen het ene jaar op een plek en het volgende jaar op een andere plek. Binnen een bepaald landbouwgebied schuiven de gewassen als het ware door.


Proeftuinen verbonden
In de Peel bundelen boeren, proeftuinen, onderwijs, overheid en onderzoek nu de krachten om samen nieuwe teelten te ontwikkelen die geschikt zijn voor vruchtwisseling. Dat doen zij in het nieuwe en innovatieve project 'Verbonden Peelproeftuinen voor Slimme Rotatieteelten'.

Boeren gaan in de Peelproeftuinen én op eigen percelen nieuwe rotatieteelten ontwikkelen. Teelten die op termijn economisch rendabel moeten zijn. De vruchtwisseling wordt toegepast op zowel bestaande gewassen als op nieuwe gewassen zoals lupine en veldbonen.


Unieke samenwerking
Uniek in dit project is de samenwerking tussen de regio’s Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. Ook zijn de proeftuinen en netwerkorganisaties WUR Open Teelten, proefbedrijf Vredepeel, Platform Nieuwe Teelten Limburg, Praktijkcentrum voor Precisielandbouw, Regio Noord-Limburg, LLTB, Innovatiehuis de Peel en AgroProeftuin de Peel actief betrokken.  

Innovatieve oplossingen zijn hard nodig 
RNOB is partner van AgroProeftuin de Peel. Franko van Lankvelt, bestuurlijk trekker van de proeftuin, is blij met de nieuwe samenwerking: “Door kennis en ervaringen in de regio’s die het Peelgebied bestrijkt met elkaar uit te wisselen, komen we sneller tot experimenten en implementatie van innovatieve oplossingen die hard nodig zijn om de landbouw en daarmee de leefomgeving te verduurzamen.”

IBP Vitaal platteland
De samenwerking ‘Verbonden Proeftuinen voor Slimme Rotatieteelten’ wordt financieel ondersteund door het Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden. In dit programma zijn het Rijk, de provincies Limburg en Noord-Brabant, de waterschappen Aa en Maas en Limburg en de gemeenten uit Noord Limburg, Noordoost- en Zuidoost-Brabant vertegenwoordigd. 


Ga voor meer informatie naar de website van AgroProeftuin de Peel.