Webinar over NOVI de Peel terugkijken
10 september 2021

In het Peel-gebied komen verschillende maatschappelijke en economische opgaven samen. Het zijn opgaven die impact hebben op de verdeling van de beschikbare ruimte, en de leefbaarheid en vitaliteit van het gebied.

delen

Het gaat om de landbouw- en energietransitie, het verbeteren van de natuur en kwaliteit van leefomgeving, de aanpak van droogte en het verbeteren van de waterkwaliteit, de economische vitaliteit, de beschikbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen en ondermijning.

 

Gezamenlijke en geïntegreerde aanpak
Om de aanpak van deze opgaven in de Peel goed te organiseren, is een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak van alle overheden nodig. De Peel heeft sinds dit jaar de status van NOVI gebied. Deze status betekent dat alle betrokken ministeries over een langere periode samen met overheden in Brabant en Limburg als één overheid aan de slag gaan voor een goede toekomst van de Peel. 

 

Hoe gaat dat in z’n werk? Om statenleden, gemeenteraadsleden, algemeen bestuursleden van de waterschappen en andere bestuurders uit de regio daarover bij te praten, organiseerde de Stuurgroep NOVI de Peel vóór de zomer een webinar. 

 

Wie het webinar heeft gemist, kan het hier terugkijken (start bij 4.35 min).

Naar het webinar NOVI De Peel