Op werkbezoek naar Aadal-Noord
24 oktober 2022

Op 7 oktober jl. brachten de wethouders van het poho Duurzame Leefomgeving (DULO) van RNOB en gemeentelijke medewerkers een werkbezoek aan Aadal-Noord. Aadal-Noord is een van de gebiedsprocessen in het kader van de provinciale GebiedsGerichte Aanpak (GGA) GroenBlauw. 

delen

De provincie, waterschappen, terreinbeheerders, (agrarische) bedrijven, gemeenten, inwoners en andere betrokkenen werken er samen aan herstel natuur en landschap én aan nieuwe perspectieven voor de landbouw. 

Kennismaking

Het werkbezoek stond vooral in het teken van kennismaking. Dit jaar is er immers een aantal nieuwe wethouders aangetreden na de gemeenteraadsverkiezingen. De ochtend startte op kasteel Heeswijk met een welkomstwoord van Mario Jacobs, bestuurlijk trekker vanuit Waterschap Aa en Maas voor het gebiedsproces in het Aadal. Ook heette Rien Wijdeven, verantwoordelijk wethouder in Bernheze, de aanwezigen van harte welkom. 

Pragmatisch

Projectleider Inge Meijers nam de aanwezigen vervolgens mee in het gebiedsproces van Aadal-Noord. Dit proces kenmerkt zich door een aanpak ‘van onderop’, dat wil zeggen dat alle partijen pragmatisch aan het gebied werken door samen te ontwerpen en te puzzelen met de beschikbare ruimte. Met als doel om de rivier de Aa meer ruimte te geven om water vast te houden, onder andere voor de landbouw. 

 

Uitdaging voor de landbouw 

In het gebied zijn verschillende agrarische bedrijven gevestigd die vanwege de stikstofaanpak moeten stoppen of verplaatsen. Of die in een transitieproces komen naar een meer volhoudbare en duurzame landbouw. De bestuurders gingen op bezoek bij een boer die bezig is met herontwikkelingsplannen van zijn terrein. In het gesprek met de boer kwam onder andere de rol van de overheden aan de orde. De overheden zouden snel(ler) moeten reageren op bijvoorbeeld marktontwikkelingen en vergunningsaanvragen. Ook ligt er een taak voor de overheden om ondernemers te ondersteunen in de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen. 

Het werkbezoek werd afgesloten met een boottocht over de Aa richting de Kilsdonkse molen. Onder het warme najaarszonnetje kregen de bestuurders een stukje boeiende geschiedenis van het prachtige gebied mee.