Programma ‘Natuur en landschap’ in ontwikkeling
24 november 2022

Natuur en landschap zijn belangrijke thema’s voor Noordoost-Brabant. Ze maken deel uit van de opgaven in de Samenwerkingsagenda van RNOB. Laurens Wols, Regisseur Natuur en Landschap van RNOB werkt momenteel, met ondersteuning van Maartje van Lieshout, aan een nieuw programma Natuur en Landschap. Het vorige programma dateerde uit 2016. 

delen

Het eerste deel van het nieuwe programma is nu vastgelegd in een startnotitie. Op de bestuurlijke Regiodag van 13 oktober jl. is deze vastgesteld door het poho Duurzame Leefomgeving. Op basis van de startnotitie wordt het uiteindelijke programma opgezet.

 

Programma op hoofdlijnen

“Sinds 2016 zijn er veel thema’s bijgekomen op het gebied van natuur en landschap”, vertelt Laurens Wols. “Denk maar aan de stikstofcrisis. Of de steeds grotere wens van gemeenten om bomen aan te planten. Het jaar 2027 komt namelijk steeds dichterbij, dit is het jaar waarop het Natuurnetwerk Brabant gerealiseerd moet zijn.” 

 

In de startnotitie staan de vier hoofdopgaven waar RNOB mee aan de slag moet. Deze vormen tevens de vertrekpunten van het nieuwe programma Natuur en Landschap:

 

 • Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) /GGA processen
  RNOB kan hierin voor de regio een coördinerende rol spelen in deze processen
 • Natuurnetwerk Brabant (NNB)
  Alle gemeenten zetten zich in voor het compleet maken van het NNB. Het netwerk is echter maar een smal lint in het landschap. Er is een behoefte aan een breder NNB met daaromheen een bufferzone voor agrarisch natuurbeheer om zo de waarde van het NNB te versterken. De Bossenstrategie speelt hierin bijvoorbeeld een belangrijke rol.
 • NOVI/Novex de Peel
  Bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en het uitvoeringsgebied De Peel (Novex de Peel) is RNOB is organisatorisch nu alleen via de Regisseur Transitie landbouw aangesloten. Ook de Regisseur Natuur en Landschap zou een rol moeten krijgen.
 • Natuur en biodiversiteit in de stad
  Niet alleen buiten de steden en kernen is er natuur. Ook in en om de directe woonomgeving zijn er veel mogelijkheden om de biodiversiteit te bevorderen. RNOB kan de gemeenten faciliteren in de processen die hiervoor nodig zijn. 

 

Volgende stap

Een nieuw regionaal programma Natuur en Landschap is in voorbereiding. De eerste ambtelijke sessie hiervoor heeft inmiddels plaatsgevonden. In december komt de bestuurlijke Kopgroep Natuur en Landschap voor de eerste keer bij elkaar. Bestuurlijk trekker van deze kopgroep is Desiré van Laarhoven, wethouder van Boxtel.

 

Het streven is om het nieuwe programma Natuur en Landschap klaar te hebben vóór de eerste bestuurlijke Regiodag van 2023. Daar kan het worden vastgesteld waarna de uitvoering kan beginnen.


Meer over: Natuur en landschap