Aantrekkelijk vestigen

Experimenteerruimte

Pionieren en innoveren in agrifood

In Noordoost-Brabant is de agrifood sector van oudsher een van de belangrijkste economische pijlers. De sector zorgt ook voor werk en bedrijvigheid in andere sterke sectoren. Het maken én eten van voedsel moet echter meer in balans met natuur en omgeving. De agrifood sector schakelt daarom om van ‘meer’ naar ‘beter’. 

Nieuwe manieren van voedsel produceren en consumeren vragen om innovatieve oplossingen. Soms zelfs doorbraakinnovaties of ‘systeemsprongen’. Om nieuwe ideeën te kunnen testen en in praktijk te brengen, is experimenteerruimte nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke ontheffing van wetgeving of fysieke test- en ontwikkellocaties. 

 

Randvoorwaarden 
Als overheden kunnen we zorgen voor de randvoorwaarden voor innovatie. Samen bekijken we welke ruimtelijke voorwaarden en locaties nodig zijn. En waar in de regio. Zo faciliteren we de innovaties in AgriFood Capital waarin we samen met bedrijven en kennisinstellingen aan de voedselsystemen van de toekomst werken. Hightech en data spelen hierin een prominente rol. Door hier experimenteerruimte voor te bieden, versterken we het innovatievermogen en vestigingsklimaat van onze regio.

 

Innovatiecentra en proeflocaties
Op verschillende proeflocaties en innovatiecentra in de regio worden al innovaties op specifieke voedselthema’s ontwikkeld en getest. Zoals kringlooplandbouw in AgroProeftuin de Peel, verspillingsaanpak in Circular Food Center en de Verspillingsfabriek. Biobased economy in Greentech Park Brabant en verduurzaming van dierlijke eiwitten in Ontwikkel- en expertisecentrum voor duurzame eiwitten (ODE). Deze innovaties dragen bij aan het verduurzamen van de voedselproductie, nieuwe verdienmodellen én aan een schone en fijne leefomgeving in Noordoost-Brabant. 

 

Financiële ondersteuning innovaties
Naast de ruimtelijke is toegang tot kapitaal ook een belangrijke randvoorwaarde voor innovatie. Daarom ondersteunen we innovatietrajecten ook financieel, bijvoorbeeld met de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant. 

 

Naar de innovatieregelingen Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant


Bestuurlijke trekker
Maarten Jilisen, gemeente Land van Cuijk: voorzitter kopgroep Innovatie & Agrifood

Verantwoordelijk portefeuillehoudersoverleg
Poho Economie


Contactpersoon
Experimenteerruimte
Mariƫlle Renee
Mariƫlle Renee