Van lapje grond tot katalysator van kringlooplandbouw
22 oktober 2019

“Zet in de Peel een aantal ondernemers bij elkaar en er gebeurt iets.” Dat zei Michel Berkelmans, manager experimenten kringlooplandbouw van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens de jaarlijkse Pioniersbijeenkomst van AgroProeftuin de Peel.

delen

AgroProeftuin de Peel bestaat vijf jaar en heeft zich ontwikkeld tot de katalysator van de zo gewenste kringlooplandbouw. Dat was ook te merken aan de grote belangstelling voor de bijeenkomst.


Wethouder Ben Brands, bestuurlijk trekker van AgroProeftuin de Peel is trots op de groei die de Proeftuin tot nu toe heeft doorgemaakt. Zowel in de hoeveelheid experimenteerruimte als in het ondernemersnetwerk en de organisatie eromheen. Hij roept vernieuwers in Noordoost-Brabant op om ideeën aan te dragen. “We hebben nog steeds een grote ambitie.”

Lees het uitgebreide verslag van de Pioniersbijeenkomst op www.agroproeftuindepeel.nl.