Smart Village Sint Anthonis meet luchtkwaliteit
24 juni 2021

Een goede luchtkwaliteit is een belangrijk kenmerk van een duurzame leefomgeving. Om concrete afspraken en/of wetgeving te maken over toegestane emissies en normen, is het meten van de hoeveelheid fijnstof en andere stoffen in de lucht de eerste stap. Ook bijvoorbeeld wat de invloed van het weer is op het gedrag van de fijnstof.

delen

Meten is wat er nu gedaan wordt binnen Smart Village Sint Anthonis door het meetnetwerk Zandkant-Noordkant. Dit is een project van de gemeente Sint Anthonis dat is opgestart op verzoek van de gemeenteraad. De aanleiding hiervoor is de zorg over geurhinder en mogelijke gezondheidseffecten van fijnstof uit stallen.

 

Samen met de Stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk en Conecting Agri&Food heeft de gemeente van eind 2019 tot eind 2020 een pilot uitgevoerd. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door AgroProeftuin de Peel en de provincie Noord-Brabant.

 

De opgedane kennis en ervaringen zullen ook binnen het Schone Lucht Akkoord gebruikt worden. Dit akkoord hebben alle gemeenten en waterschappen in RNOB op 15 maart jl ondertekend samen met Stientje van Velthoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Bekijk hieronder een kort filmpje over de metingen door burgerwetenschappers.

 


AgroProeftuin de Peel
Smart Village Sint-Anthonis wordt uitgevoerd binnen AgroProeftuin de Peel met subsidie van IBP Vitaal Platteland. In AgroProeftuin de Peel worden nieuwe vormen van landbouw ontwikkeld die meer in balans zijn met mens, dier en omgeving: kringlooplandbouw. RNOB is partner van de proeftuin. 

Kijk voor meer informatie over Smart Village Sint Anthonis op de website van AgroProeftuin de Peel.