Innovatieregeling kringlooplandbouw zoekt projecten
19 november 2021

Om de economie in onze regio te stimuleren, is het noodzakelijk om te blijven investeren in een uitstekend vestigings- en ondernemersklimaat. De samenwerkende gemeenten en waterschappen in RNOB zetten zich daarom onder andere in op duurzame vestigingslocaties en toegang tot kennis, kapitaal en personeel voor bedrijven.

delen

Om vernieuwend ondernemerschap in de primaire sector te stimuleren en zo de transitie van de landbouw handen en voeten te geven, voert RNOB sinds vorig jaar twee bijzondere mkb-innovatieregelingen uit: de Bijdrageregeling en Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant. Deze regelingen worden mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant en uitgevoerd door AgroProeftuin de Peel namens RNOB.


Ondernemers naar AgroProeftuin de Peel

We willen zoveel mogelijk ondernemers uit onze regio hiervan laten profiteren. Zijn er ondernemende boeren en tuinders die stappen willen zetten op weg naar kringlooplandbouw? Breng ze in contact met Agroproeftuin de Peel want mogelijk kunnen ze ondersteuning krijgen. 

Kijk hier voor de lopende innovatieregelingen

Maasheggen Kruiden

Zo maakte het startende bedrijf Maasheggen Kruiden dit jaar gebruik van de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant voor een onderzoek. En met succes.

 

De initiatiefnemers onderzochten de haalbaarheid van een meer kruidenrijk landschap in het UNESCO gebied de Maasheggen. Het idee was (en is) om niet alleen de biodiversiteit te verbeteren maar ook (voedings)waarde toe te voegen door van de geplante kruiden thee te maken. Aan de hand van deze lokale kruidenthee wordt het unieke verhaal van de Maasheggen verteld.

 

Duurzaam boeren
Marloes Weerepas, mede-initiatiefnemer van Maasheggen Kruiden: “Kijk je rond in de Maasheggen, dan zie je geen kruidenrijk landschap maar een steeds meer uitgeputte bodem en verschraalde biodiversiteit. De boer van de toekomst handelt vooruitstrevend naar natuurinclusief boeren en kringlooplandbouw. Met kruidenrijke akkers willen we de onder- en bovengrondse biodiversiteit en duurzaam boeren bevorderen. Zo maken wij het Maasheggengebied sterker, eerlijker en duurzamer. Samen met de Maasheggen boer."

 

Geslaagd project
Het haalbaarheidsproject is afgerond en de resultaten zien er goed uit. In samenwerking met enkele Maasheggen boeren zijn de eerste kruiden in het gebied succesvol gezaaid, geoogst en tot thee verwerkt. Maasheggen Kruiden verwacht het productieproces stapsgewijs op te kunnen schalen naar meer boeren en grondeigenaren.