Monitoring woonbeleving in agrarisch gebied
22 maart 2021

Het gebied Laar/Nieuw Laar is één van de Brabantse gebieden waar veel overlast ervaren wordt van veehouderijen. In dit gebied vraagt verbetering van het woon- en leefklimaat grote aandacht.

delen

Daarom werkt de gemeente Sint-Michielsgestel in het project ‘Gebiedsmonitoring en beleving Laar’ samen met partners aan maatregelen om de hinder door veehouderijbedrijven te beperken. Bijvoorbeeld doordat een aantal agrarische bedrijven in dit gebied stopt. Daarnaast kunnen veehouderijen die blijven, maatregelen nemen, zoals de inzet van technieken in stallen om emissie van geur, ammoniak en fijnstof/endotoxinen te reduceren. Of die bijvoorbeeld geur op een andere manier in de stallen verspreiden.

 

In het project monitoren de samenwerkende partijen de feitelijke werking van verbetermaatregelen in de stallen en de verandering van hinderbeleving. De nieuwe kennis en inzichten uit het project dragen bij aan de ontwikkeling van een duurzame en omgevingsvriendelijke veehouderij in Noordoost-Brabant.

 

Lees meer over dit project op de website van AgroProeftuin de Peel.