Kringlooplandbouw in Noordoost-Brabant verder in de versnelling
23 april 2021

Met de openstelling van de nieuwe Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant, krijgt de transitie van de landbouw in onze regio steeds meer handen en voeten. In maart ging al de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant van start (‘zaaigeldregeling’) voor kleinere projecten van individuele agrarische vernieuwers. 

delen

Vanaf deze maand kunnen ook grotere innovatieprojecten ondersteund worden. Samenwerking van twee of meer partijen is een absolute voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie regeling. Voor 2021 is een budget van 450.000 euro beschikbaar. Per initiatief wordt de helft van de projectkosten vergoed tot een maximum van 50.000 euro.

 

Grotere impuls
Ben Brands, voorzitter van de stuurgroep AgroProeftuin de Peel, is blij met al deze ontwikkelingen. “Deze projectsubsidie is de perfecte aanvulling op het zaaigeld. Door samenwerking en innovatie te stimuleren, geven we in onze regio het verduurzamen van de landbouw een nog grotere impuls”.


Van haalbaarheidsstudie tot prototype
De Subsidieregeling Kringlooplandbouw is voor samenwerkingsprojecten in de agrifood sector die bijdragen aan een beter milieu (kwaliteit van bodem, water en/of lucht) of die een positief effect hebben op de natuur, het landschap of maatschappelijke waarden in het gebied. Het kan bijvoorbeeld gaan om de ontwikkeling van nieuwe teeltmethoden, innovatieve stalsystemen of andere manieren van mestverwerking. Afhankelijk van de fase waarin een project zich bevindt, is de subsidie bijvoorbeeld te gebruiken voor een haalbaarheidsonderzoek of het testen van een prototype.


Zaaigeld
De Bijdrageregeling Kringlooplandbouw is bedoeld om agrifood innovaties op bedrijfsniveau een stap verder te helpen. Ondernemers kunnen dit ‘zaaigeld’ onder andere besteden aan het ontwikkelen of testen van technische innovaties, aan advies of een haalbaarheidsonderzoek voor samenwerkingsprojecten. De bijdrage kan worden ingezet voor experimenten met bijvoorbeeld nieuwe gewassen, alternatieve teeltmethoden, natuurinclusieve landbouw en emissiearme veehouderij. 


Samenwerking met AgriFood Capital 
Beide innovatieregelingen worden uitgevoerd door RNOB vanuit de rol om te zorgen voor goede randvoorwaarden voor sterke bedrijvigheid en innovatie in onze regio. In samenwerking met AgriFood Capital worden de regelingen ingezet door AgroProeftuin de Peel om voedselveranderaars te ondersteunen bij de omslag naar een duurzamere landbouw. 


Meer informatie
Ga voor meer informatie en alle voorwaarden naar de website van AgroProeftuin de Peel

Persbericht Kringlooplandbouw in Noordoost-Brabant verder in de versnelling

 

De Subsidieregeling en Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant worden mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost-Brabant en IBP Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden.