Nieuwe Bijdrageregeling kringlooplandbouw Noordoost-Brabant open
01 maart 2021

Agrarisch ondernemers en andere vernieuwers in Noordoost-Brabant die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, kunnen daarvoor vanaf vandaag in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. De nieuwe Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant die zojuist is opengesteld, stimuleert innovaties op bedrijfsniveau die bijdragen aan een duurzamere agri- en foodsector.

delen

 

Initiatieven die gericht zijn op het in de praktijk brengen van kringlooplandbouw kunnen voor een financiële bijdrage in aanmerking komen. Voor de komende twee jaar is er een budget beschikbaar van 340.000. Per initiatief is de financiële bijdrage maximaal 5.000 euro.

 

De bijdrage is bedoeld als ‘zaaigeld’ om innovaties een stap verder te helpen. Bijvoorbeeld experimenten met nieuwe gewassen, alternatieve teeltmethoden, bodemverbetering, waterkwaliteit en -beschikbaarheid, natuurinclusieve / biodiverse landbouw of emissiearme veehouderij. Ondernemers kunnen het zaaigeld onder andere besteden aan het ontwikkelen of testen van technische innovaties en advies of haalbaarheidsonderzoek voor samenwerkingsprojecten of marktconcepten.

 

"Ondernemers moeten het doen"

“Ik ben blij dat we boeren en andere vernieuwers met deze financiële bijdragen kunnen ondersteunen”, zegt Ben Brands, voorzitter van de stuurgroep AgroProeftuin de Peel. “Het zijn de ondernemers die het moeten doen. Met het beschikbare budget kunnen we de komende twee jaar heel veel verschillende initiatieven op weg helpen. Hiermee gaan we écht met elkaar stappen zetten op het gebied van kringlooplandbouw”.

 

De Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant is onderdeel van de ondersteuning die AgroProeftuin de Peel biedt aan ondernemers om kringlooplandbouw in de regio te stimuleren. 

Voor meer informatie

Ga voor meer informatie naar www.regionoordoostbrabant.nl/economie.  Of neem contact op met Monica van Alphen, Regisseur Innovatieregelingen Regio Noordoost Brabant: monica.vanalphen@regionoordoostbrabant.nl.

 

De Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant is onderdeel van de ondersteuning die AgroProeftuin de Peel biedt aan ondernemers om kringlooplandbouw in de regio te stimuleren. De Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant is mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant en IBP Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden.