Raden en bestuurders bezoeken AgroProeftuin de Peel
09 augustus 2019

Zo’n 25 raadsleden, wethouders en burgemeesters en bestuurders van Waterschap Aa & Maas namen op 6 juli jl.deel aan een excursie naar AgroProeftuin de Peel. Onder aanvoering van burgemeester Pierre Bos van Boekel bezochten ze de proeflocatie aan de Middenpeelweg en Het Familievarken.

 

delen

Ook Regiovoorzitter Jack Mikkers en Regiomanager René Peerenboom waren van de partij. Samen met AgriFood Capital werken de overheden van Regio Noordoost Brabant in AgroProeftuin de Peel aan innovaties om de transitie naar kringlooplandbouw te versnellen. Op de proeflocatie aan de Middenpeelweg lopen momenteel 14 teeltproeven. Daarnaast is de proefstal van Het FamilieVarken in Boekel mede mogelijk gemaakt door AgroProeftuin de Peel.

 

Behalve kringlooplandbouw kwam tijdens deze excursie ook de relatie met de leefbaarheid in de kleine kernen aan de orde. Voor de aanwezigen was het een geslaagde en interessante ochtend.