Verloop besluitvorming samenwerkingsagenda
23 maart 2020

De besprekingen in de verschillende gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen over de voortzetting van de regionale samenwerking verlopen tot nu toe positief en constructief.

delen

Vanwege de coronacrisis liggen de besluitvorming over het nieuwe samenwerkingsconvenant en het vaststellen van de Samenwerkingsagenda op dit moment nagenoeg stil. Dit heeft ook gevolgen voor het tijdspad voor de uitwerking van de agenda naar een uitvoeringsprogramma en het samen met de provincie opstellen van de Omgevingsagenda. De regionale mobiliteitsagenda heeft een korter tijdspad in het proces en zal dus sneller worden opgepakt (juni 2020).

 

Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst
Tijdens de besprekingen in de gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen is vaak gerefereerd aan de geslaagde Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst (VVB) van 19 februari jl. Hier gingen bijna 100 gemeenteraadsleden en AB-leden van de waterschappen met elkaar en met bestuurders uit onze regio in gesprek over drie nieuwe agenda’s voor de regionale samenwerking.

 

Er werden 13 wijzigingsvoorstellen besproken. Na een toelichting door de indieners, een reactie van bestuursleden en van aanwezigen uit de zaal, volgde een peiling. De deelnemers gaven hierbij aan ‘voor’ of ‘tegen’ de voorstellen te zijn. Dit alles gebeurde onder leiding van Jack Mikkers, voorzitter Regio Noordoost Brabant. Een geslaagd experiment en zeker voor herhaling vatbaar, vonden de aanwezigen!

 

Lees meer over de opzet van de VVB, de uitkomsten van de peiling en het vervolgtraject in het verslag.