“Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst was een goede avond!”
23 mei 2023

Op 10 mei jl. gingen de gemeenteraden en ABs waterschappen uit Noordoost-Brabant met elkaar in gesprek over de Prioriteitennota ‘Prioriteren voor meer slagkracht’ van RNOB. Dat gebeurde tijdens een gecombineerde Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst (VVB) samen met Veiligheidsregio Brabant Noord. 

delen

In de Prioriteitennota staat welke thema’s en projecten gemeenten en waterschappen in RNOB de komende jaren wel én welke niet (meer) samen oppakken.

 

Interactie

De aanwezigen bogen zich tijdens de VVB over vijf wijzigingsvoorstellen en drie suggesties voor RNOB, die vooraf waren ingediend door raadsleden en AB-leden van de waterschappen. Na een toelichting door de indiener(s) konden de raadsleden en AB-leden van de waterschappen daarover vragen stellen. Vervolgens gaf de betrokken bestuurlijke trekker van RNOB een inhoudelijke reactie. Daarna gingen de aanwezigen met elkaar in debat. Tot slot konden de raadsleden en AB-leden van de waterschappen zich in een peiling (via Mentimeter) voor of tegen de voorstellen uitspreken. In totaal zijn er drie voorstellen aangenomen.

Vervolgstappen

De wijzigingen en suggesties die een meerderheid in de peilingen hebben gehaald, worden in de Prioriteitennota verwerkt. De definitieve tekst van de Prioriteitennota ligt op 1 juni a.s. voor aan het DB van RNOB. Daarna gaat de Prioriteitennota voor besluitvorming naar alle gemeenteraden en ABs van de waterschappen in Noordoost-Brabant. De verwachting is dat de Prioriteitennota in september in alle raden en AB-waterschappen is behandeld.

Autonomie 

Jack Mikkers, voorzitter van RNOB, kijkt terug op een geslaagde VVB: “Het was een goede avond. We hebben gemerkt dat de culturen van de verschillende gemeenten en waterschappen goed bij elkaar passen. Belangrijk is dat de autonomie over wat we vanavond besproken hebben in de eigen gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen blijft. Tot slot een groot applaus voor de organiserende griffiers en alle aanwezigen.”

Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst

De Verenigde Voorbereiden Bijeenkomst (VVB) van 10 mei jl. was een informele raadpleging voor raadsleden en AB-leden waterschappen over de inhoud van de Prioriteitennota 'Prioriteren voor meer slagkracht' in aanvulling op de Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ van RNOB. Deze VVB was ook bedoeld om raadsleden en AB-leden de waterschappen uit de regio bijeen te brengen om elkaar beter te leren kennen en met elkaar het inhoudelijke gesprek over regionale samenwerking aan te gaan.