Samenwerkingsagenda 2030 online
19 november 2020

Afgelopen jaar is door de raden, bestuurders en ambtelijke organisaties van de gemeenten en waterschappen in Regio Noordoost Brabant keihard gewerkt aan de nieuwe Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’.

delen

In deze agenda hebben we de gezamenlijke opgaven en doelen voor onze regio voor de komende jaren vastgelegd.

 

De vijf opgaven zijn:

 • Vitale leefomgeving
  We werken aan een veerkrachtige en gezonde leefomgeving. Een biodivers landschap dat zich kenmerkt door sterke steden en een vitaal platteland.

 

 • Duurzaam bereikbaar
  We verduurzamen de mobiliteit en houden voorzieningen voor iedereen bereikbaar. Met ruim baan voor de fiets en hoogwaardig openbaar vervoer.

 

 • Aantrekkelijk vestigen
  We werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat met alle ruimte voor de bedrijven en banen van de toekomst.

 

 • Behoud van talent
  We werken aan een regio die aantrekkelijk is voor jongeren om er te blijven wonen. Jonge gezinnen komen graag terug naar onze streek.

 

 • Een sterk verhaal
  We vertellen met trots over onze regio en zetten Noordoost-Brabant nationaal en internationaal op de kaart.


Naar de Samenwerkingsagenda 'Richting 2030'