Nieuwe Samenwerkingsagenda en -convenant
23 september 2020
delen

In de afgelopen periode hebben alle gemeenten en waterschappen in Noordoost-Brabant belangrijke stappen gezet voor de regionale samenwerking na 2020. Het goede nieuws is dat alle gemeenten en waterschappen de samenwerking in Regio Noordoost Brabant willen voortzetten.

Wat we met elkaar regionaal oppakken, staat in een gloednieuwe Samenwerkingsagenda. Hoe we dat doen, de spelregels, hebben we vastgelegd in het Samenwerkingsconvenant 2021-2024. Onderstaande animatie vertelt hoe we de samenwerking hebben georganiseerd.

 

 

Zowel de Samenwerkingsagenda als het convenant zijn de opbrengsten van een inspirerende en leerzame Regioreis die we de afgelopen periode met elkaar hebben afgelegd. Deze reis kwam ten einde met de besluitvorming in de BRG (overleg van burgemeesters en dijkgraven) van 9 juli 2020.

Jack Mikkers, voorzitter Regio Noordoost Brabant: “Regionaal samenwerken betekent over je eigen gemeentegrenzen heen durven te kijken. Maar ook om gunnen, soms een stapje terug doen of juist je nek uitsteken. Dat zal niet altijd makkelijk zijn. Met elkaar hebben we daarom spelregels gemaakt om zo goed mogelijk uitvoering te kunnen geven aan deze Samenwerkingsagenda. Zo blijven we op koers om de ambities voor inwoners, ondernemers en alle andere talenten in onze regio waar te maken. Ik wens ons allen een vruchtbare en vooral fijne samenwerking toe. En hoop u daarbij vaak te ontmoeten in onze regio!”