We blijven regionaal samenwerken!
08 juli 2020

Ook na 2020 blijven alle Noordoost-Brabantse gemeenten en waterschappen met elkaar samenwerken aan de maatschappelijke en economische opgaven in onze regio. De gemeenteraden en algemene besturen waterschappen hebben ingestemd met het raadsvoorstel Samenwerkingsagenda en -convenant.

delen

Vanwege de coronacrisis liep dit traject enige vertraging op. Alleen de gemeente Haaren heeft door de naderende herindeling (opsplitsing) afgezien van besluitvorming, maar heeft wel positief geadviseerd richting Boxtel en Vught.

 

De gemeenten en waterschappen gingen akkoord met de nieuwe samenwerkingsagenda en bijbehorende samenwerkingsafspraken van Regio Noordoost Brabant. Ook blijven we samen investeren in de economische ontwikkeling en innovatie via AgriFood Capital en in het arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant Werkt. De financiële bijdrage per inwoner per jaar is ongewijzigd.

Regiomanager Noordoost Brabant René Peerenboom: “Fantastisch dat we samen de schouders blijven zetten onder onze gezamenlijke regionale opgaven, zoals we die samen  in de Samenwerkingsagenda hebben benoemd. Een mooie basis om de komende jaren verder door te groeien naar een sterke regio”.


Voorafgaand aan de besluitvorming maakten de raden, bestuurders en ambtenaren samen een Regioreis. Tijdens de Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst (VVB) op 19 februari 2020 in Oss zijn wijzigingsvoorstellen voor de Samenwerkingsagenda besproken. De BRG komt nog met een reactie op deze en andere ingediende amendementen en moties.