Eerste VVB geslaagd experiment
21 februari 2020

De allereerste Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst (VVB) van Regio Noordoost Brabant is positief ontvangen. Op 19 februari jl. gingen bijna 100 gemeenteraadsleden en leden van de algemene besturen van waterschappen met elkaar en met bestuurders in gesprek over drie nieuwe agenda’s voor de regionale samenwerking in Noordoost-Brabant.

delen

Na de opening door Wobine Buijs, burgemeester van Oss en vicevoorzitter van Regio Noordoost Brabant, was er een feestelijk momentje rond de Regio Deal. Op Valentijnsdag was 10 miljoen euro aan de regio toegekend. Alle Brabantse partners van de Regio Deal ondertekenden symbolisch een Valentijnskaart gericht aan het Kabinet.

 

Vervolgens werden 13 wijzigingsvoorstellen en suggesties voor de agenda’s van Regio Noordoost Brabant en AgriFood Capital besproken. Raadsleden en leden van de algemene besturen van de waterschappen hadden deze voorafgaand aan de VVB ingediend. Na een toelichting door de indieners, een reactie van bestuursleden en van aanwezigen uit de zaal, volgde een peiling. Hierbij gaven de deelnemers aan ‘voor’ of ‘tegen’ de voorstellen te zijn.

 

 

De avond stond onder leiding van Jack Mikkers, voorzitter Regio Noordoost Brabant. Het was een geslaagd experiment en zeker voor herhaling vatbaar, vonden de aanwezigen! Lees meer over de opzet van de VVB, de uitkomsten van de peiling en het vervolgtraject in het verslag.