Nieuwe samenwerkingsagenda krijgt vorm
28 november 2019

De voorbereidingen van de nieuwe Samenwerkingsagenda zijn in de afrondende fase. Raadsleden, bestuurders en ambtenaren uit de hele regio hebben hier afgelopen jaar hard aan meegewerkt.

delen

Tijdens de regionale raadsledenbijeenkomst van 23 oktober jl. kregen raadsleden al de kans om vragen te stellen over de toekomst van de regionale samenwerking en over deze agenda voor de toekomst. Ook op de Regiodag voor bestuurders op 28 november jl. is de agenda besproken. 

Samenwerkingsafspraken
Wie wat doet bij de uitvoering van deze Agenda, leggen we vast in Samenwerkingsafspraken. Een team van secretarissen van de gemeenten en waterschappen boog zich samen met Regiomanager René Peerenboom over de rollen, taken en verantwoordelijkheden van alle deelnemers.

Het vervolg 
Op 19 december a.s. komen de concept-Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ en de Samenwerkingsafspraken in de Bestuurlijk Regiegroep. Begin 2020 - waarschijnlijk half februari - vindt de Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst voor Gemeenteraden en Waterschapsbesturen plaats. Dit is een beeldvormende avond waar raden met elkaar in gesprek kunnen over de Samenwerkingsagenda. Tijdens deze avond kunnen ze eventuele wijzigingsvoorstellen of -suggesties met elkaar verkennen. 

 

Besluitvorming in gemeenten en waterschappen
Daarna vindt de besluitvorming plaats in de afzonderlijke gemeenten en waterschappen. De bedoeling is dat de gemeenteraadsleden en leden van algemene besturen van de waterschappen vóór 1 april 2020 over de nieuwe Samenwerkingsagenda besluiten.