“Meer drs. P-en” in de regionale samenwerking
24 oktober 2019

Zo’n 180 raadsleden uit heel Noordoost-Brabant kwamen op de regionale raadsledenavond van 23 oktober jl. in Oss af. De bijeenkomst startte met een plenair deel. Wobine Buijs heette alle aanwezigen welkom in het gemeentehuis.

delen

Kees Langerwerf en Hans Kessens presenteerden het gezamenlijke onderzoek naar Regio Noordoost Brabant en AgriFood Capital door de Rekenkamers van Bernheze, Boxtel en Meierijstad. Het onderzoek bracht de bereikte resultaten én leer- en verbeterpunten in kaart. Zo moet er binnen elke gemeente een beter samenspel komen tussen het college en de raad. “Thuis goed organiseren” was het devies. Het proces van beter heen en weer schakelen, wordt nu al “drs.P-en” genoemd. In de drie betrokken gemeenten werken werkgroepen aan de verbetering van dit samenspel. De resultaten zullen met de andere gemeenten worden gedeeld”, aldus Kees Langerwerf van Rekenkamer Bernheze.

De Rekenkamercommissies constateerden verder dat regio’s steeds belangrijker worden in het behartigen van lokale belangen. Niet alleen richting de Provincie maar ook richting het Rijk en Brussel. De raadsleden werden opgeroepen om zich vooral te verdiepen in deze rol van de regio.

Na het plenaire deel volgde een sessie over de Regionale Energiestrategie (RES). Tegelijkertijd vond een sessie plaats over Regio Noordoost Brabant, AgriFood Capital en Noordoost Brabant Werkt! Bestuurders vertelden na elkaar in een vraaggesprek over de historie, de rol en het belang van deze drie organisaties voor de regio. Wie waarover gaat, moet alleen wel duidelijk verteld kunnen worden. “Ik moet het aan mijn moeder kunnen uitleggen”, zei Jack Mikkers, voorzitter van Regio Noordoost Brabant.

De nieuwe communicatieaanpak heeft er in de afgelopen periode toe geleid dat de overheidssamenwerking al beter zichtbaar is geworden.


Eigenaarschap, gunnen en vertrouwen zijn belangrijke dragers van een succesvolle samenwerking. Het is belangrijk om de opgaven centraal te stellen en niet de organisatie. Samenwerken gaat ook over samen delen in de successen maar ook over het verdelen van de pijn. Jack Mikkers riep de raadsleden vooral op om zich “met Regio Noordoost Brabant te bemoeien”. Het “drs.P-en”, ofwel voortdurend schakelen tussen colleges en raden, is dé manier om dat te doen.

Na Jack Mikkers kwamen achtereenvolgens bestuursvoorzitter van de HAS Hogeschool Dick Pouwels namens AgriFood Capital en wethouder Kees van Geffen namens Noordoost Brabant Werkt! aan het woord. De raadsledenavond werd door Richard Engelfriet als dagvoorzitter vlot en goed geleid.