Regio zet in op duurzamere dierlijke eiwitketens
25 februari 2022

In vrijwel alle toekomstbeelden over wat er morgen op ons bord ligt, zien we een verschuiving naar meer plantaardige eiwitten. Tegelijkertijd is de verwachting dat dierlijke eiwitten een belangrijke rol blijven spelen in ons voedselpatroon. 

delen

Dat betekent dat er een belangrijke opgave ligt om dierlijke eiwitten zoals vlees, zuivel en eieren, zo duurzaam mogelijk te produceren. Hiervoor zijn nieuwe kennis, inzichten en toepassingen nodig en samenwerkingen in de voedselketen met kennisinstellingen en overheden. 

Haalbaarheidsonderzoek
In Noordoost-Brabant wordt nu bekeken of een speciaal ‘eiwitcentrum’ een impuls aan deze opgave kan geven. AgriFood Capital onderzoekt samen met TU/e, WUR, HAS Hogeschool, Gemeente Oss, Voergroep Zuid, Vion Food Group, Holland Swine Group en de provincie Noord- Brabant de haalbaarheid van een dergelijk centrum. De werktitel van het centrum is ODE. Dat staat voor Ontwikkel- en Expertisecentrum Dierlijke Eiwitten.


De partijen onderzoeken of en zo ja, hoe ODE een plaats kan worden voor het versnellen van innovaties en het opbouwen en delen van kennis op gebied van dierlijke eiwitten. Dit zou kunnen in een fysieke en digitale omgeving, een online-kennisplatform en een plek om te ontmoeten en samen te werken, met bijvoorbeeld een consumentenlab. 

Het is de bedoeling om samen te werken aan innovaties, waaronder hightech oplossingen om onder andere kringlopen te sluiten, verspilling tegen te gaan en dierenwelzijn verder te verbeteren. Dit alles draagt bij aan verduurzaming van ons voedsel en aan de opgave om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren in onze regio.

Duurzame dierlijke eiwitten hebben een positieve invloed op de kwaliteit van de leefomgeving

Samen de kringlopen sluiten
Dieren spelen een belangrijke rol in de voedselketens van de toekomst en niet alleen vanwege de eiwitproductie. “In het voedselproductiesysteem zullen dieren zoals het varken, kip en rund een steeds grotere rol gaan spelen in het sluiten van de kringlopen en het tegengaan van voedselverspilling”, vertelt Angela van der Sanden, projectleider van ODE. “Dieren worden bijvoorbeeld gevoerd met reststromen van de humane voedselindustrie of met andere producten die niet voor menselijke consumptie geschikt zijn.”  


Regio Deal
Uit de eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek kwam naar voren dat er veel aandacht is voor het verder verduurzamen van de dierlijke eiwitketens. De behoefte om hier extra stappen in te zetten ligt bij zowel de primaire sector en bedrijfsleven als overheden, onderzoek en onderwijs. ‘We voeren het onderzoek nu uit in een mooie combinatie van ondernemers en bestuurders uit de regio. Een aantal bedrijven heeft zich inmiddels aangesloten bij de stuurgroep”, aldus Angela van der Sanden. ‘En mede dankzij Regio Deal Noordoost Brabant leggen we ook verbinding naar andere ontwikkelingen in de regio zoals het Circulair Food Center in Meierijstad’. 


Stappenplan
Het streven is om eind 2022 een concreet plan gereed te hebben met de eerste stappen die nodig zijn om een dergelijk eiwitcentrum echt te kunnen gaan realiseren. Hiermee zou dit centrum vanuit Noordoost-Brabant een belangrijke impuls kunnen geven aan een duurzame productie van ons voedsel.

Het haalbaarheidsonderzoek naar ODE wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant.

Bouwstenen van het leven op aarde
Eiwitten vormen de bouwstenen van het leven op aarde. Voor de gezondheid van mens en dier is zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van de eiwitten van belang. Op dit moment bevat het voedingspatroon van een volwassen Nederlander gemiddeld 60% dierlijke eiwitten. Deze zijn afkomstig van vlees, vis, eieren en zuivelproducten zoals melk, boter en kaas. De overige 40% zijn plantaardige eiwitten uit met name brood, graanproducten, peulvruchten, aardappelen en noten.

 

Eiwittransitie 
De toekomstige dierlijke ketens moeten zo duurzaam mogelijk functioneren, van boer tot bord. De verschuiving naar meer plantaardige eiwitten en het verder verduurzamen van de productie, verwerking en consumptie van dierlijke eiwitten zijn onderdeel van de zogenoemde ‘eiwittransitie’.