VVB Samenwerkingsagenda Richting 2030
20 januari 2020

Op woensdag 19 februari a.s. vindt de Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst (VVB) plaats. De eerste in de geschiedenis van Regio Noordoost Brabant.

delen

Tijdens deze avond gaan raadsleden en leden van de algemene besturen van de waterschappen met elkaar en met bestuurders in gesprek over de regionale samenwerking.

De bijeenkomst is bedoeld als voorbereiding op het besluit over de nieuwe Samenwerkingsagenda 'Richting 2030. De aanwezigen stemmen over (vooraf) ingebrachte suggesties en wijzigingsvoorstellen, nadat deze gezamenlijk zijn besproken. De deelnemers kunnen de uitslagen van de stemmingen, opgedane ervaringen en kennis meenemen bij de formele besluitvorming in de eigen raad.

 

De VVB komt voort als experiment uit het verbetertraject van de regionale samenwerking van het afgelopen jaar. Veel raadsleden hebben aangegeven graag met collega-raadsleden uit de regio over de nieuwe Samenwerkingsagenda in gesprek te willen gaan.

 

Jack Mikkers zal de avond leiden als voorzitter van Regio Noordoost Brabant. Ook zijn er andere bestuurders van Regio Noordoost Brabant aanwezig, van AgriFood Capital en Noordoost Brabant Werkt. Zij zullen vragen beantwoorden.

 

De uitnodigingen voor de VVB met een toelichting over de opzet zijn al verzonden. Aanmelden is nodig om mee te kunnen stemmen.