Terugblik Rondje langs de raden
23 april 2019

In de periode september 2018 - februari 2019 gingen burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren uit de regio met elkaar, en met regiomanager René Peerenboom en enkele medewerkers in gesprek over Regio Noordoost Brabant en AgriFood Capital.

delen

Wat viel vooral op? 

In het kort:

 

  • De bijeenkomsten, 19 in totaal, werden goed bezocht. De opzet van de bijeenkomsten werd goed ontvangen. Het merendeel van de raden waardeerde het gesprek. 
  • De gesprekken boden ruimte om de dialoog aan te gaan en gevoelens te uiten. Er waren veel frustraties uit het verleden en irritaties. Deze emoties worden versterkt door berichtgeving in de media en politiek. Maar ook werden er constructieve stappen naar de toekomst gezet.
  • ‘Eigenaarschap’ nemen is belangrijk want door de huidige opzet moeten we het samen doen. Er was een direct verband merkbaar tussen de rol van de collegeleden en de houding van de raad.
  • Raadsleden voelen zich op afstand waardoor ze hun rol onvoldoende kunnen pakken. Dat komt omdat niet altijd duidelijk is wat de regionale samenwerkingen doen en waar de raad precies over gaat.
  • Het beeld van raadsleden over de regionale samenwerkingen wijkt erg af van de werkelijkheid.
  • Eén strategische agenda voor meerdere organisaties en één beeldmerk (AgriFood Capital) is zeer verwarrend (‘spaghetti’).

 

Verbeteracties

Om de regionale samenwerking te laten slagen, moeten alle betrokken partijen hun rol (kunnen) pakken. Dat vraagt om eigenaarschap, verantwoordelijkheid nemen en duidelijkheid over de rollen. Om de raden te helpen beter in positie te komen, krijgt de communicatie met de raden de extra aandacht. In de komende periode wordt toegewerkt naar een nieuwe samenwerkingsagenda voor Regio Noordoost Brabant. De raden zullen intensief worden betrokken bij de inhoud en het proces. Dit was een wens van de raden. Ook komt er een duidelijke relatie tussen deze agenda, de jaarplannen, jaarverslagen en de bereikte resultaten. AgriFood Capital krijgt een aparte agenda.