Ankermeetstation voor schone lucht in onze regio
28 april 2021

Binnen het Schone Lucht Akkoord heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de provincie Noord-Brabant een afspraak gemaakt over een ankermeetstation in Noordoost-Brabant. De gemeenten zijn blij. Begin dit jaar dienden ze een verzoek in bij het ministerie voor een meetstation in onze regio. 

delen

Het meetstation komt in het landelijke gebied in de regio ’s-Hertogenbosch-Oss-Veghel. Het wordt voor de helft gefinancierd door het Rijk en voor de helft door de provincie. Naar verwachting is het meetstation begin 2022 operationeel. Naast dit vaste meetpunt komen er twee mobiele meetpunten die op aanvraag door Brabant rouleren.


Schone lucht als basisvoorwaarde
Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Milieu en Gezondheid: “We willen dat Brabant een fijne, veilige en gezonde provincie is om te wonen en te ondernemen. Schone lucht is daarvoor een basisvoorwaarde. We zetten actief in op het verbeteren van onze luchtkwaliteit. Dan is het belangrijk om objectief te kunnen meten waar de knelpunten zitten, maar ook welke maatregelen effect hebben.” 


Regionale werkgroep
Ook is de provincie vertegenwoordigd in de ambtelijke werkgroep Meten & Participatie van het Schone Lucht Akkoord in onze regio. “Deze werkgroep inventariseert nieuwe projecten die binnen het Schone Lucht Akkoord uitgevoerd kunnen worden”, zegt Ruben Hovestad, ambtelijk trekker van de werkgroep. “De GGD adviseert ons daarbij over wat we het beste kunnen meten en hoe we de metingen zo goed mogelijk kunnen benutten.” 

Begin april organiseerde de GGD een webinar voor bestuurders en raadsleden over het effect van schone lucht op de gezondheid en over het landelijke RIVM onderzoek naar de relatie tussen luchtkwaliteit en corona. De webinar is hier terug te kijken.


Voor vragen of suggesties
Neem voor vragen aan de werkgroep Meten & Participatie contact op met Ruben Hovestad (rhovestad@meierijstad.nl) of Merel Franken (m.franken@oss.nl). Dat kan ook voor suggesties voor een leuk project met inwoners, scholen of bedrijven om lokaal de lucht te meten.