Samen op Regioreis: waar staan we?
10 september 2019

Sinds dit voorjaar zijn raadsleden, bestuurders en ambtenaren en in onze regio samen op reis naar een nieuwe samenwerkingsagenda van Regio Noordoost Brabant na 2020. 

delen

In verschillende bijeenkomsten zijn de nieuwe opgaven, ambities en speerpunten opgehaald. Op dit moment wordt volop aan de agenda geschreven.

De eerstvolgende halte van de Regioreis is een regionale raadsledenbijeenkomst op 23 oktober a.s. in het gemeentehuis in Oss.  Volg de reis op weg naar de nieuwe samenwerkingsagenda en alle tussenstops op www.samenopregioreis.nl.