Proces nieuwe regionale samenwerkingsagenda van start
19 april 2019

Meer dan 120 raadsleden, bestuurders en ambtenaren waren op 17 april jl. aanwezig bij de startbijeenkomst van de reis naar twee nieuwe samenwerkingsagenda’s voor Noordoost-Brabant: een brede publieke agenda en een economische speerpuntenagenda. Het was een open en constructieve avond.

delen

Met inspirerende presentaties over de bereikte resultaten tot nu toe, een toelichting op de economische positie van de regio en met goede discussies over de agenda en de verbetering van de samenwerking in de regio.

Startevent Regio Noordoost Brabant

Volg de regio op reis

Via de speciale website www.samenopregioreis.nl is het hele traject rondom de beide agenda’s te volgen. Deze website bevat sfeerverslagen en presentaties van bijeenkomsten en documenten die relevant zijn voor de koers, en beeld- en besluitvorming.