‘Heen en weer’ notitie over beter intern samenspel
23 januari 2020

De gemeente Boxtel heeft verbeterafspraken gemaakt over het interne samenspel tussen de eigen raadsleden, bestuurders en ambtenaren bij regionale samenwerking.

delen

Deze zijn vastgelegd in de notitie ‘Heen en weer; versterking samenspel tussen gemeente Boxtel en Regio Noordoost Brabant’. De aanleiding van het verbetertraject was het Rekenkameronderzoek van de gemeenten Bernheze, Boxtel en Meierijstad.

 

Ter inspiratie is de ‘heen en weer’ notitie inmiddels gedeeld met alle gemeenteraden en leden van de algemene besturen van de waterschappen. Met als idee: een goed voorbeeld doet volgen. Want door elkaar beter te informeren en te betrekken, kan iedereen zijn rol binnen de regionale samenwerking beter pakken.

Jan van den Heuvel – voorzitter Rekenkamercommissie Boxtel en mede-opsteller van de notitie: 

“Zing uit volle borst met drs P mee: heen en weer…. heen weer! Heen en weer binnen de gemeente: van portefeuillehouders naar raad en vice versa! Heen en weer van de gemeenten naar Regio Noordoost Brabant en vice versa! Met die beweging lukt het beter om gezamenlijk maatschappelijke en economische uitdagingen om te zetten naar echte kansen.”